ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

2023-11-02
สรุป

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดใช้เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมในตลาดและระดับความเชื่อมั่นและช่วยให้นักลงทุนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดและจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

หุ้นเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ เบื้องหลังความผันผวนของราคาหุ้นทุกนาทีซ่อนการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของอารมณ์มนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์อารมณ์โดยรวม การเข้าใจรูปแบบอารมณ์แปรปรวนเป็นสิ่งสําคัญมาก นี่คือที่ที่ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดมีบทบาท มีหลายประเภทของตัวชี้วัดดังกล่าวที่ใช้ในชุมชนการลงทุนและเราจะสำรวจหนึ่งโดยหนึ่ง

What are Market Sentiment Indicators?Market sentiment indicators are tools designed to gauge and represent the emotions and expectations of market participants, including investors, traders, and other market players, regarding the market's direction and prospects. These indicators help analyze the market's varying sentiments, such as pessimism, optimism, fear, and greed, providing insights into short-term and medium-term market trends. They are primarily used to measure market participants' emotions and expectations, aiding in the analysis of market trends and potential turning points.


ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถใช้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงดัชนีดิจิทัลข้อมูลการสำรวจการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของข้อความข้อมูลสภาพคล่องของตลาดและอื่น ๆ พวกเขามักจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความสนใจและอารมณ์ของผู้เข้าร่วมในตลาดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดมีผลต่อความผันผวนและแนวโน้มของราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การมองโลกในแง่ร้ายสูงอาจนําไปสู่การล่มสลายของตลาด และการมองโลกในแง่ดีสุดขั้วอาจทําให้เกิดฟองสบู่ในตลาด


ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

ดัชนีความผันผวนของเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น 300: หรือที่เรียกว่าดัชนีความผันผวนเป็นตัววัดความผันผวนและความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นจีน ยังถือเป็น Panic Index เพราะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความกังวลของนักลงทุน


AAII Investor Sentiment Survey: AAII (American Individual Investors Association) เผยแพร่แบบสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนทุกสัปดาห์ซึ่งรวมถึงมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางของตลาด (ในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายหรือเป็นกลาง) ผลการสำรวจครั้งนี้ใช้เป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุน


Chicago Option Exchange Sell/Buy Ratio: Chicago Option Exchange เป็น Chicago Option Exchange มันเผยแพร่ Put / Call Ratio วัดอัตราส่วนของ Put / Call ในตลาดตัวเลือกหุ้น มูลค่าที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความกังวลต่อตลาด


ดัชนีความตื่นตระหนกและความโลภของ CNN: ตัวชี้วัดจากความผันผวนของตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนที่วัดความตื่นตระหนกหรือความโลภของนักลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นของข่าวการเงิน (Financial News Sentiment Index): องค์กรและผู้ให้บริการข้อมูลหลายแห่งเสนอดัชนีตามการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของข้อความข่าวการเงิน (Financial News Sentiment Index) เพื่อวัดความเชื่อมั่นในการรายงานข่าว เช่น อารมณ์เชิงบวก เชิงลบ หรือความรู้สึกที่เป็นกลาง


ตัวบ่งชี้สภาพคล่องของตลาด: รวมถึงปริมาณการซื้อขายสเปรดปิดความลึกของตลาดและอื่น ๆ เพื่อวัดระดับสภาพคล่องในตลาด สภาพคล่องต่ำอาจทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวน


การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในโซเชียลมีเดีย: วิเคราะห์โพสต์และความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อประเมินความเชื่อมั่นและความคิดเห็นของนักลงทุนและเทรดเดอร์

สูตรดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด

ประการแรกคือตัวชี้วัดความผันผวน ความผันผวนของตลาดอาจเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นที่สำคัญซึ่งมักจะวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความผันผวน ตัวบ่งชี้ความผันผวนทั่วไป ได้แก่ ความผันผวนของราคาหุ้นรายวันหรือรายปี


ความผันผวนต่อปี = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ผลตอบแทนรายวัน) x √ 252 (สมมติว่าในหนึ่งปีมี 252 วันซื้อขาย)

นอกจากนี้ยังมี Sentiment Index ซึ่งอ้างอิงจากการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของข่าวตลาด บทวิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลข้อความอื่นๆ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจะประเมินความเชื่อมั่นของตลาดโดยอาศัยความรู้สึกเชิงบวกเชิงลบหรือเป็นกลางในข้อความ


ดัชนีอารมณ์ = (จำนวนคำอารมณ์บวกลบจำนวนคำอารมณ์เชิงลบ) / จำนวนคำอารมณ์ทั้งหมด

และสุดท้ายคือดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ซึ่งคำนวณจากพฤติกรรมนักลงทุน เช่น พฤติกรรมการซื้อขาย ตำแหน่งเก็งกำไร หรือตำแหน่งกองทุนป้องกันความเสี่ยง


AAII ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน = (จำนวนนักลงทุนซื้อ - จำนวนนักลงทุนที่ขาย) / จำนวนนักลงทุนทั้งหมด


จุดเดือดจุดเยือกแข็ง

"จุดเยือกแข็ง" และ "จุดเดือด" เป็นคําอุปมาที่ใช้เพื่ออธิบายสภาวะทางอารมณ์ของตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อถึงความรุนแรงของอารมณ์ตลาด


ในด้านการเงิน "จุดเยือกแข็ง" มักจะหมายถึงจุดต่ําสุดของความเชื่อมั่นในตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนแย่ลงจนถึงจุดที่แย่ลงอย่างมาก มักจะมาพร้อมกับความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลงอย่างรวดเร็วและความตื่นตระหนก ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของความเชื่อมั่นในตลาด และอาจเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดทรุดตัวหรือวิกฤติครั้งใหญ่ นักลงทุนอาจมีความกังวลอย่างมากและไม่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้อย่างใจเย็น


"จุดเดือด" หมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดถึงจุดสูงสุดและนักลงทุนอยู่ในภาวะตื่นเต้นและมองโลกในแง่ดี ตลาดอาจอยู่ในความคลั่งไคล้ นักลงทุนไล่ตามหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ และราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มักจะมาพร้อมกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและฟองสบู่ ที่ "จุดเดือด" ตลาดอาจมีความเสี่ยงในการปรับตัวหรือล่มสลาย

How to judge market sentiment indicators

ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจประเภทของตัวบ่งชี้ทางอารมณ์ ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นประเภทต่าง ๆ อาจมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ ของความเชื่อมั่นในตลาดเช่นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นในภาคการผลิตและอื่น ๆ ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นที่แตกต่างกันมีการใช้งานและวิธีการตีความที่เฉพาะเจาะจง


การสังเกตแนวโน้มของตัวบ่งชี้ทางอารมณ์เป็นวิธีการตัดสินทั่วไป หากตัวชี้วัดความเชื่อมั่นมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการพัฒนาในเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของตลาด ในทางตรงกันข้าม หากค่าของดัชนีลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดกําลังเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้คุณยังสามารถเปรียบเทียบค่าปัจจุบันของตัวบ่งชี้ทางอารมณ์กับข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหรือไม่


สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของตลาด เช่น หากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้น แต่ตลาดหุ้นปรับตัวลง ก็อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยอื่นมากกว่า หรือตลาดได้สะท้อนดัชนีความเชื่อมั่นไปแล้ว


เชื่อมโยงตัวชี้วัดความเชื่อมั่นกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ข่าวการเงินและเหตุการณ์ เหตุการณ์หรือข่าวบางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเชื่อมั่นของตลาด ดังนั้นโปรดพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเชื่อมั่นและเวลาเผยแพร่ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยอธิบายการตอบสนองของตลาดที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ ล้วนมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดอารมณ์


ระวังอย่าให้ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นเป็นเครื่องมือพยากรณ์ตลาดเพียงตัวเดียว เป็นการอ้างอิงตลาด แต่ความเชื่อมั่นของตลาดเองมีความซับซ้อนและผันผวน ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ จึงต้องมีข้อมูลและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในรายละเอียด


วิธีการตั้งค่าดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด

ก่อนอื่น กำหนดตลาดและประเภทสินทรัพย์ จากนั้นเลือกตัวชี้วัดความเชื่อมั่นที่เหมาะสม เช่น ดัชนีความผันผวน การสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุน การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นข่าวสาร เป็นต้น


รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเชื่อมั่นที่เลือก การเข้าถึงข้อมูลที่ทันเวลา เช่น ข้อมูลตลาด ข่าวสาร โซเชียลมีเดีย ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีคุณภาพ


การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางสถิติหรือเครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมั่นระดับมืออาชีพ ตัวชี้วัดทางอารมณ์บางอย่างอาจต้องใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์อารมณ์เพื่อประมวลผลข้อมูลข้อความ


พัฒนากลยุทธ์การเทรดที่สอดคล้องกันตามผลการวิเคราะห์ของตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น ตัวชี้วัดทางอารมณ์ที่แตกต่างกันอาจต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน พิจารณาวิธีการใช้ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดอื่น ๆ


ใช้แผนภูมิและเครื่องมือเคมีภาพเพื่อดูข้อมูลตัวบ่งชี้ทางอารมณ์เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายแนวโน้มทางอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น การสร้างภาพช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว


ความเชื่อมั่นของตลาดมีพลวัต ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามและอัปเดตตัวชี้วัดความเชื่อมั่นอย่างสม่ำเสมอ ปรับและปรับปรุงการตั้งค่าตัวชี้วัดความเชื่อมั่นและเงื่อนไขเชิงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง


พิจารณาการดำรงอยู่ที่เป็นไปได้และข้อ จำกัด ของตัวบ่งชี้ทางอารมณ์และอย่าพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางอารมณ์มากเกินไปในการตัดสินใจที่ไม่ฉลาด พัฒนากลยุทธ์ Stop Loss และการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Disclaimer:This material is for general information purposes only and is not intended as (and should not be considered to be) financial, investment, or other advice on which reliance should be placed. No opinion given in the material constitutes a recommendation by EBC or the author that any particular investment,security, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person.

มูลค่าตลาดของ Berkshire Hathaway และการวิเคราะห์หุ้น

มูลค่าตลาดของ Berkshire Hathaway และการวิเคราะห์หุ้น

Berkshire Hathaway ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลาย การบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง และมูลค่าตลาดชั้นนำระดับโลก ได้รับความไว้วางใจจากหลักคุณค่าของ Buffett และ Munger

2024-06-21
การวิเคราะห์ความลึกของตลาดและการประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์ความลึกของตลาดและการประยุกต์ใช้

ความลึกของตลาดแสดงปริมาณการสั่งซื้อและราคา นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ช่วยในการตัดสินใจทางการค้า การลดต้นทุน และการบริหารความเสี่ยง

2024-06-21
แนวคิดเรื่องสภาพคล่องและการประเมินความเสี่ยงของธนาคาร

แนวคิดเรื่องสภาพคล่องและการประเมินความเสี่ยงของธนาคาร

สภาพคล่องของธนาคารคือความสามารถในการระดมสินทรัพย์เพื่อตอบสนองการถอนและการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งประเมินโดยตัวชี้วัด เช่น ความครอบคลุมและอัตราส่วนเงินสด

2024-06-21