เปิดบัญชี FCA

เปิดบัญชี FCA

EBC Financial Group (UK) Ltd ได้รับการรับรองจาก Financial Conduct Authority (FCA) ให้บริการด้านการลงทุนอย่างถูกต้อง โดยมีใบอนุญาตในฐานะโบรกเกอร์ โดยคําสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราโดยตรง ซึ่งไม่มีการแทรกแซงจากคนกลาง หมายเลขใบอนุญาติ: 927552FCA

ลูกค้าที่มีบัญชีกับ EBC Financial Group (UK) Ltd มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยสูงถึง 85,000 ปอนด์ ภายใต้เงื่อนไขของ FSCS

ตามกฎของ Financial Conduct Authority (FCA) ที่เกี่ยวกับการจัดประเภทลูกค้า เราต้องจัดประเภทลูกค้าของเราเป็นลูกค้ามืออาชีพ ลูกค้ารายย่อย หรือคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ตามที่ บริษัท FCA อนุญาตให้ EBC Financial Group (UK) Ltd ให้บริการเฉพาะลูกค้ามืออาชีพหรือคู่สัญญาที่ได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสม ดังนั้นถ้าคุณมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้ คุณอาจสามารถเปิดบัญชีด้วยเลเวอเรจ 100x และเงินของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชี EBC Financial Group (UK) Ltd กับ Barclays Bank PLC

ตามกฎของ Financial Conduct Authority (FCA) ที่เกี่ยวกับการจัดประเภทลูกค้า เราต้องจัดประเภทลูกค้าของเราเป็นลูกค้ามืออาชีพ ลูกค้ารายย่อย หรือคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ตามที่ บริษัท FCA อนุญาตให้ EBC Financial Group (UK) Ltd ให้บริการเฉพาะลูกค้ามืออาชีพหรือคู่สัญญาที่ได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสม ดังนั้นถ้าคุณมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้ คุณอาจสามารถเปิดบัญชีด้วยเลเวอเรจ 100x และเงินของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชี EBC Financial Group (UK) Ltd กับ Barclays Bank PLC

นักลงทุนมืออาชีพต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดสองข้อต่อไปนี้:

นักลงทุนมืออาชีพต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดสองข้อต่อไปนี้:

ลูกค้าได้ดําเนินการอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องเฉลี่ย 10 รายการขึ้นไปต่อไตรมาสในปีที่ผ่านมา

ถือพอร์ตการลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่าครึ่งล้านยูโร รวมไปถึงการฝากเงินสดและเครื่องมือทางการเงิน

มีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมการเงินอย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้ด้านการซื้อขาย CFD/อนุพันธ์เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการเปิดบัญชี FCA

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

จัดเตรียมและลงชื่อรับรองเอกสาร

ส่งเอกสารและสมัครทางอีเมลที่ EBC Financial Group (UK) Ltd

การประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดใบสมัครและเอกสารสําหรับการลงนามจะถูกส่งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสม

เมื่อลงชื่อเสร็จสมบูรณ์ บัญชีจะได้รับการอนุมัติ

เปิดบัญชีที่ได้รับการดูแลโดย FCA กับ EBC Financial Group (UK) Ltd และได้รับความสะดวกสบายจากกฎระเบียบชั้นนําและความปลอดภัยของกองทุน

เปิดบัญชีที่ได้รับการดูแลโดย FCA กับ EBC Financial Group (UK) Ltd และได้รับความสะดวกสบายจากกฎระเบียบชั้นนําและความปลอดภัยของกองทุน

หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (FCA)

อีเมลล์: [email protected]

เปิดบัญชี FCA เพื่อเข้าถึงกฎระเบียบชั้นนําและความปลอดภัยของเงิน

ebcfin.co.uk

เทรดเดอร์ที่จริงจังทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง

นามสกุล/ชื่อเล่น

นาย
นาง

อีเมลล์

เบอร์โทรศัพท์

รหัสยืนยัน

ติดต่อเรา