ดัชนี FTSE China A50 และคู่มือการซื้อขายล่วงหน้า

2024-05-10
สรุป

ดัชนี FTSE China A50 ติดตามบริษัทชั้นนำ 50 แห่ง ฟิวเจอร์สช่วยให้สามารถลงทุน A-share ทั่วโลกได้ วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อทำนายหุ้น A

แม้ว่าตลาดหุ้นจีนจะเริ่มต้นช้าแต่ก็ค่อยๆไล่ตามตลาดต่างประเทศ นักลงทุนในประเทศไม่เพียงแต่ซื้อขายในตลาด A-share เท่านั้น แต่นักลงทุนต่างชาติยังแสดงความสนใจอย่างมากในตลาดหุ้นจีนอีกด้วย ดัชนี FTSE China A50 คือดัชนี A-share ของจีนสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการลงทุน ไม่เพียงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในประเทศในการคาดการณ์การขึ้นและลงของหุ้น A ในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดดัชนี FTSE China A50 และคู่มือการซื้อขายล่วงหน้า

FTSE China A50 Index ดัชนี FTSE China A50 หมายถึงอะไร?

เป็นดัชนีที่รวบรวมโดย FTSE Group (FTSE Group) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัท 50 แห่งที่มีมูลค่าตลาดรวมที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้น บริษัทเหล่านี้เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งการตลาดหลักของตลาด A-share ของจีน และด้วยเหตุนี้ บริษัทเหล่านี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญสำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหุ้นจีน


ดัชนี FTSE China A50 ครอบคลุมบริษัทที่เป็นตัวแทนมากที่สุด 50 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น A-share ของจีน ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในหลากหลายภาคส่วน เช่น การธนาคาร ประกันภัย พลังงาน เทคโนโลยี และสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งนี้ทำให้ดัชนีเป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนตลอดจนการพัฒนาของแต่ละภาคส่วน


เนื่องจากภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของจีน ภาคการเงินจึงเป็นส่วนสำคัญขององค์ประกอบของดัชนี ถัดไปคือภาคผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของตลาดผู้บริโภคและแนวโน้มการบริโภคของจีน และเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักมีมูลค่าตลาดที่สูงและมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งในภาคส่วนของตน ดัชนีจึงถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของตลาดจีนโดยรวม


FTSE Russell ประเมินและปรับองค์ประกอบของดัชนีและการจัดสรรน้ำหนักเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าดัชนีจะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นตัวแทนมากที่สุด 50 แห่งในตลาดเสมอ การปรับเปลี่ยนและการบำรุงรักษาดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความถูกต้องและเป็นตัวแทนของดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงพลวัตของตลาด A-share ของจีนต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าดัชนีมีความสมดุลและหลากหลาย


FTSE Russell ประเมินองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำ ซึ่งปกติจะเป็นรายไตรมาส ส่วนประกอบในดัชนีจะได้รับการปรับปรุงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สภาพคล่อง และเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท หากบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นในตลาดหรือองค์ประกอบที่มีอยู่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า FTSE Russell อาจเข้ามาแทนที่องค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นตัวแทนของดัชนี


การถ่วงน้ำหนักของส่วนประกอบจะถูกปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งจะทำให้ดัชนีสะท้อนถึงการถ่วงน้ำหนักที่แท้จริงของบริษัทในตลาดในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของดัชนีมากเกินไปในบริษัทไม่กี่แห่งที่มีมูลค่าตลาดสูง ดัชนี FTSE A50 จึงกำหนดขีดจำกัดน้ำหนักของหุ้นตัวเดียว โดยทั่วไปแล้ว ค่าสูงสุดนี้คือน้ำหนักของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งต้องไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด (เช่น 10%) ของน้ำหนักดัชนีทั้งหมด


ในระหว่างกระบวนการปรับเปลี่ยน FTSE Russell ยังพิจารณาการกระจายของดัชนีไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าดัชนีเป็นตัวแทนของภาคส่วนหลักจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หลังจากการทบทวนดัชนีในเดือนมีนาคม 2022 โปรไฟล์สิบอันดับแรกขององค์ประกอบมีความหลากหลายมากขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและการเงินหนึ่งรายการถูกหักออกจากแต่ละรายการ และเพิ่มสาธารณูปโภครวมถึงภาคการดูแลสุขภาพด้วย


นอกเหนือจากการปรับองค์ประกอบและการถ่วงน้ำหนักแล้ว FTSE Russell ยังดำเนินการบำรุงรักษาทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณดัชนีและกระบวนการเผยแพร่มีความแม่นยำ ตัวอย่างเช่น พิจารณาคุณภาพของแหล่งข้อมูลและความถูกต้องของแบบจำลองการคำนวณ ด้วยการปรับเปลี่ยนและบำรุงรักษาเหล่านี้ ดัชนี FTSE A50 จึงสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทหลักและภาคส่วนต่างๆ ในตลาดได้อย่างแม่นยำเสมอ ช่วยให้นักลงทุนมีตัวบ่งชี้อ้างอิงตลาดที่เชื่อถือได้


เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอื่นๆ เช่น SSE 50 และ CSI 300 ดัชนี FTSE China A50 ซึ่งเป็นดัชนีนอกชายฝั่ง ได้รับการยอมรับจากตลาดทุนระหว่างประเทศมากกว่า นอกจากนี้ ดัชนียังคงมีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศในช่วงที่ตลาด A-share ปิดตัวลง ซึ่งหมายความว่าดัชนีเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดจีนได้แบบเรียลไทม์


จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเหล่านี้ นักลงทุนสามารถเข้าใจความคาดหวังและทัศนคติของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดจีนได้ ความคาดหวังและทัศนคติเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก สถานการณ์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับแนวโน้มการเปิดของตลาด A-share ในวันถัดไป


เนื่องจากดัชนี FTSE China A50 สะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมและแนวโน้มสำคัญของตลาด A-share ของจีน จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการตัดสินใจลงทุนและการวิเคราะห์ตลาด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดัชนีหุ้นล่วงหน้าตามดัชนี เช่น FTSE China A50 Stock Index Futures ก็มีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทำให้นักลงทุนทั่วโลกมีโอกาสมีส่วนร่วมในตลาดจีน

FTSE China A50 Index Constituents List ฟิวเจอร์สดัชนี FTSE China A50

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้ดัชนี FTSE China A50 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) สำหรับนักลงทุนในต่างประเทศ นับตั้งแต่จดทะเบียนใน SGX ในปี 2549 ก็กลายเป็นสัญญามาตรฐานเดียวนอกประเทศจีนที่ติดตามตลาด A-share ของจีน


เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการเมื่อลงทุนในตลาดหุ้น A-share ของจีน ดัชนี FTSE China A50 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงช่วยให้นักลงทุนมีช่องทางอ้อมในการลงทุนในตลาดจีน ด้วยการซื้อขายดัชนีฟิวเจอร์ส A50 นักลงทุนต่างชาติสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการลงทุนโดยตรงในหุ้น A


แม้ว่าฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น FTSE China A50 จะเป็นผลิตภัณฑ์จากตลาดนอกชายฝั่ง แต่ก็มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างดัชนีเหล่านี้กับตลาด A-share และติดตามหุ้นของบริษัท 50 แห่งที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องดีที่สุดในตลาด A-share ของจีน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดจีน เป็นผลให้การเคลื่อนไหวของดัชนีฟิวเจอร์สมักจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับการเคลื่อนไหวของตลาด A-share


ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น FTSE China A50 สะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่างชาติต่อตลาดจีนผ่านการซื้อขายในตลาดโลก ความคาดหวังดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการพัฒนาของตลาดระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เมื่อตลาด A-share เปิดอีกครั้ง ความคาดหวังเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวในการเปิดตลาด A-share


และไม่เพียงสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่างชาติต่อตลาดจีนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อผลตอบรับต่อตลาด A-share อีกด้วย หลังจากเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในตลาด A-share (เช่น การปรับนโยบาย การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ฯลฯ) ดัชนีหุ้นล่วงหน้า FTSE China A50 จะตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าวทันทีในระหว่างช่วงการซื้อขายในตลาดต่างประเทศ


ความสัมพันธ์กับดัชนี SSE 50 ในแง่ขององค์ประกอบและการเคลื่อนไหวมักจะสูง เนื่องจากทั้งสองติดตามหุ้นของบริษัท 50 แห่งที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องดีที่สุดในตลาด A-share ของจีน อย่างไรก็ตาม จะแตกต่างกันในแง่ของชั่วโมงการซื้อขาย เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FTSE A50 มีการซื้อขายในระยะเวลานานขึ้น จึงทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจีนได้ทันที


ดัชนี SSE 50 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SSE 50 ในช่วงเวลาการซื้อขายปกติในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (โดยทั่วไปคือ 9.30 น. ถึง 15.00 น. ในวันธรรมดา ไม่รวมช่วงพักกลางวัน) ในทางกลับกัน ดัชนีฟิวเจอร์ส FTSE China A50 มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไป


ชั่วโมงการซื้อขายที่ยาวนานดังกล่าวครอบคลุมชั่วโมงการซื้อขายของตลาดทั่วโลกหลายแห่ง รวมถึงเอเชีย ยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนซื้อขายได้ในช่วงที่ตลาด A-share ของจีนปิดตัวลง ซึ่งให้โอกาสในการซื้อขายและกรอบเวลามากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในตลาดโลกได้ดีขึ้น


ในขณะเดียวกัน ชั่วโมงการซื้อขายที่ยาวนานเกือบ 20 ชั่วโมงช่วยให้ราคาฟิวเจอร์สสะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับตลาดจีนในสภาพแวดล้อมของตลาดแบบเรียลไทม์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น หลังจากที่ตลาด A-share ปิดทำการ ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด A-share ในวันถัดไปได้โดยการสังเกตความเคลื่อนไหวของ FTSE China A50 Futures Index


ด้วยการสังเกตความเคลื่อนไหวของดัชนี FTSE China A50 นักลงทุนสามารถเข้าใจความคาดหวังของตลาดต่างประเทศต่อตลาดจีนได้ดีขึ้น และจึงสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด A-share ได้แม่นยำยิ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าแนวโน้มของดัชนีฟิวเจอร์สไม่ใช่ตัวทำนายที่แม่นยำอย่างแน่นอน นักลงทุนยังคงจำเป็นต้องรวมเข้ากับปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างครอบคลุม

FTSE China A50 Index Futures Real-Time Quotes

เคล็ดลับการซื้อขายฟิวเจอร์สดัชนี FTSE China A50

เนื่องจากเป็นฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นประเภทหนึ่งที่ติดตามบริษัทจดทะเบียนในจีน จึงช่วยให้นักลงทุนต่างชาติได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาด A-share ของจีน ช่วยให้พวกเขาสามารถเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง หรือจัดสรรสินทรัพย์ของตนตามการเคลื่อนไหวของตลาดจีน การซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อขายแบบเรียลไทม์ในช่วงที่ตลาดจีนปิดตัวลง ทำให้พวกเขาสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก


โดยทั่วไปขนาดสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี FTSE A50 จะขึ้นอยู่กับจำนวนจุดดัชนีคูณด้วยมูลค่าของแต่ละจุด และชั่วโมงการซื้อขายล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 4.45 น. ฟิวเจอร์สเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อขายเป็นระยะเวลานาน เวลาในช่วงเวลาทำการของตลาดที่แตกต่างกันทั่วโลก ผู้ลงทุนสามารถเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง หรือจัดสรรสินทรัพย์ผ่าน A50 Index Futures และสัญญาจะชำระด้วยเงินสดแทนที่จะส่งมอบเป็นหุ้นจริง


สำหรับนักลงทุนชาวจีน พวกเขาสามารถคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคตของตลาดจีนได้โดยการดูฟิวเจอร์สดัชนี FTSE A50 เนื่องจากฟิวเจอร์สดัชนี A50 มีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกในช่วงที่ตลาด A-share ของจีนปิดตัวลง


สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า FTSE China A50 Index Futures ซื้อขายตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไป ซึ่งนานกว่าชั่วโมงการซื้อขายรายวันของ SSE 50 (9.30 น. ถึง 15.00 น.) มาก ในช่วงเวลาที่ตลาดในประเทศปิดทำการ ฟิวเจอร์สดัชนี A50 จะยังคงซื้อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าสามารถแยกแยะและสะท้อนถึงเหตุการณ์ระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทในตลาดต่างประเทศได้ต่อไป


เป็นผลให้ฟิวเจอร์สดัชนี A50 จะสร้างส่วนต่างด้วยราคาปิดของดัชนี SSE เมื่อสร้างกำไรและขาดทุนจำนวนมากในช่วงที่ตลาดจีนปิดตัวลง สเปรดดังกล่าวมักจะถูกมองว่าเป็นปฏิกิริยาที่คาดหวังของตลาดต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในตลาดจีน (เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือผลกระทบของตลาดต่างประเทศ)


และเมื่อดูความเคลื่อนไหวของ A50 Futures ผู้ลงทุนอาจสังเกตเห็นว่าในช่วงระยะเวลาการซื้อขายของ A50 หากมีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญ สเปรดระหว่างมันกับตลาดในประเทศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาด A-share เปิดสูงขึ้นหรือต่ำลงในวันถัดไปด้วยอัตรากำไรที่ค่อนข้างสูง


อย่างไรก็ตาม หากฟิวเจอร์ส A50 มีลักษณะทรงตัว ไซด์เวย์ หรือมีความผันผวนในระหว่างช่วงการซื้อขาย ตลาด A-share อาจเปิดในวันถัดไปโดยเปิดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดที่น้อยลง โดยปกติสเปรดนี้จะต้องได้รับการซ่อมแซมเมื่อเปิดตลาด A-share ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเปิดสูงหรือต่ำ


ดังนั้น เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาด A-share ผู้ลงทุนสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สดัชนี A50 ได้ในกรอบเวลารายวันระหว่างเวลา 9.00 ถึง 9.30 น. จึงคาดการณ์การเปิดสูงหรือต่ำที่เป็นไปได้ของ ตลาด A-share ที่เปิด กลยุทธ์ที่คล้ายกันนี้สามารถนำไปใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สอื่นๆ เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดในประเทศโดยการสังเกตประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ


การเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สดัชนี FTSE China A50 มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคาดการณ์ประสิทธิภาพของตลาดในประเทศเมื่อตลาดเปิดในช่วงวันหยุดยาว ในช่วงวันหยุดยาว หากฟิวเจอร์สดัชนี A50 แสดงการเคลื่อนไหวฝ่ายเดียวที่สำคัญซึ่งสร้างสเปรดขนาดใหญ่ ตลาดในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะเปิดสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญหลังวันหยุด สถานการณ์นี้สามารถคาดการณ์ได้โดยการสังเกตความเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สดัชนี A50 ก่อนการเปิดตลาดหลังวันหยุด


ในทำนองเดียวกัน สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส เช่น น้ำมันดิบ โลหะมีค่า ฯลฯ นักลงทุนสามารถใช้แนวทางเดียวกันนี้เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดในประเทศได้ เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับคู่ค้าต่างประเทศ นักลงทุนสามารถสังเกตได้ว่าตลาดในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่


ควรสังเกตด้วยว่าการซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี FTSE China A50 ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเพื่อทำกำไร และจะต้องตัดสินและเข้าใจแนวโน้มของตลาดอย่างแม่นยำเพื่อที่จะได้รับผลกำไรในที่สุด โดยทั่วไป ขอแนะนำให้สร้างกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น นั่นคือ การซื้อและขายภายในหนึ่งวัน เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดในระยะสั้นเพื่อหากำไร


สิ่งนี้กำหนดให้นักลงทุนต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดและให้แน่ใจว่ามีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในช่วงที่ตลาดผันผวน สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายกำไรเล็กน้อยในการซื้อขาย เช่น รับรายได้ 5% ถึง 10% ต่อวัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่ช่วยลดความเสี่ยง


ในขณะเดียวกัน การซื้อขายตอนกลางคืนถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของฟิวเจอร์สดัชนี FTSE A50 เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายต่อไปได้หลังจากที่ตลาด A-share ของจีนปิดตัวลง ฟีเจอร์การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงช่วยให้นักลงทุนสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดต่างประเทศหรือการปรับนโยบายได้ทันท่วงที และตอบสนองต่อการพัฒนาของตลาดได้อย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายตอนกลางคืน


ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดต่อกับตลาดอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ตลาดจีนปิดตัว และปรับกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในตลาดโลก ด้วยการซื้อขายตอนกลางคืน นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น และได้รับสถานะการลงทุนที่ดีขึ้นเมื่อตลาดจีนเปิดอีกครั้ง


แม้ว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สดัชนี FTSE China A50 จะมอบโอกาสในการลงทุนมากมาย แต่ความเสี่ยงก็ยังสูงเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากสัญญาจะขยายผลกระทบของความผันผวนของราคา นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย ทำความเข้าใจความเสี่ยงในการซื้อขาย กำหนดจุดหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไรที่สมเหตุสมผล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซื้อขายดำเนินการภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เคล็ดลับการซื้อขายฟิวเจอร์สดัชนี FTSE China A50
เคล็ดลับ ข้อควรระวัง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ปรับพารามิเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไป
การซื้อขายระยะสั้น ควบคุมความถี่ในการซื้อขายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการบ่อยครั้ง
การซื้อขายกลางคืน การซื้อขายกลางคืนมีความผันผวนสูงและต้องใช้ความระมัดระวัง
การป้องกันความเสี่ยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงตรงกับพอร์ตการลงทุน
การดูสเปรด สเปรดแตกต่างกันไป ใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

การวิเคราะห์หุ้นและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนของ Meta

การวิเคราะห์หุ้นและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนของ Meta

การเงินที่แข็งแกร่งและธุรกิจที่หลากหลายของ Meta ทำให้หุ้นของบริษัทเป็นที่สนใจของนักลงทุนระยะยาว แม้ว่าจะมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็ตาม

2024-06-14
ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: พื้นฐานทางทฤษฎีและแอป

ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: พื้นฐานทางทฤษฎีและแอป

ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อใช้การประเมินอัตราแลกเปลี่ยนตามราคา แต่อาจสะดุดเนื่องจากต้นทุนและนโยบาย ทำความเข้าใจกับข้อจำกัดของฟอเร็กซ์

2024-06-14
สาเหตุ ผลกระทบ และการตอบสนองต่อภาวะ Stagflation

สาเหตุ ผลกระทบ และการตอบสนองต่อภาวะ Stagflation

Stagflation คืออัตราเงินเฟ้อจากการขาดแคลนอุปทานและอุปสงค์ที่ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและการปรับขึ้นราคา ซึ่งแก้ไขได้ผ่านนโยบายการเงิน

2024-06-14