ราคาเปิดคืออะไร?

2023-07-18
สรุป

ราคาเปิดแสดงถึงราคาซื้อขายแรกเมื่อตลาดเปิดและเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการซื้อขาย ราคาเปิดมักจะใช้เพื่อกำหนดความเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง

ราคาเปิด หมายถึงราคาของการซื้อขายครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นของวันซื้อขายในตลาดการเงินเช่นหุ้นฟิวเจอร์สและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาซื้อขายครั้งแรกหลังจากเปิดตลาดและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อขายในวันดังกล่าว ราคาเปิดตามปกติกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพวกเขาความตั้งใจในการซื้อขายและความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดเปิด

ราคาเปิดเป็นตัวบ่งชี้ราคาที่สำคัญในตลาดการเงิน มันมักจะถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการซื้อขายเป็นตัวแทนราคาซื้อขายแรกของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด นี่ความสำคัญของราคาเปิดคือความสามารถในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด


ประการแรก ราคาเปิดสามารถสะท้อนแรงซื้อและขายได้ความคาดหวังของตลาดเมื่อเปิด หากราคาเปิดสูงหมายความว่าผู้ซื้อมีความแข็งแกร่งและนักลงทุนมีความสนใจในมีทรัพย์สิน และยิ่งยอมซื้อในราคาสูง ตรงกันข้ามหากเปิดราคาต่ำซึ่งหมายความว่าผู้ขายมีอำนาจมากและนักลงทุนอาจต้องระมัดระวังทรัพย์สิน และมีแนวโน้มจะขายราคาถูกมากขึ้น โดยการสังเกตราคาเปิด นักลงทุนสามารถเทรดในตลาดได้อุปสงค์และอุปทาน และแนวโน้มราคาที่เป็นไปได้


ประการที่สอง ราคาเปิดยังเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดราคาอื่น ๆ เช่นเป็นราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิด ตัวชี้วัดราคาเหล่านี้รวมกันพื้นฐานของแผนภูมิราคาและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการเปรียบเทียบราคาเปิดที่มีตัวชี้วัดราคาอื่น ๆ นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่ครอบคลุมเพื่อการตัดสินและการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้นเช่น หากราคาเปิดสูงกว่าราคาสูงสุดและปิดมากสำหรับราคาสูงสุดอาจบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาดและการควบคุมผู้ซื้อ เกี่ยวกับในทางตรงกันข้ามหากราคาเปิดต่ำกว่าราคาสูงสุดมากและใกล้เคียงราคาต่ำสุด ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอของตลาดและแรงกดดันจากผู้ขาย


ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงราคาเปิดสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ พวกเขาสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดเช่นการสังเกตความผันผวนของราคาเปิดเพื่อกำหนดตลาดความเสี่ยงด้านกิจกรรมและการลงทุนใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างราคาเปิดกับตัวชี้วัดราคาอื่น ๆราคาเปิดยังสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตั้งค่า Stop Lossเป้าหมายกำไร


สรุปแล้วราคาเปิดมีความสำคัญทางการเงินตลาดเนื่องจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังอุปทานและความต้องการของตลาดความสัมพันธ์ แนวโน้มราคา และโอกาสในการลงทุน ด้วยความถูกต้องสังเกตและทำความเข้าใจกับราคาเปิดที่นักลงทุนสามารถเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นมีความคล่องตัวและตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

สปอตทองคำ: การส่งมอบทันทีนักลงทุนซื้อและเก็บทองคำจริง ฟิวเจอร์ส: สัญญาส่งมอบในอนาคตด้วยเลเวอเรจและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

2023-09-28
สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

ศักยภาพการลงทุนในหุ้นอยู่ร่วมกับความเสี่ยง,ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน การเมือง

2023-09-28
วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการทำงาน อัตราการว่างงาน การมีส่วนร่วมของแรงงาน แนวโน้มค่าจ้าง อัตราการว่างงานระยะยาว

2023-09-28