ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

2023-07-06
สรุป

ทั้ง Rate Swap และ Currency Swap จะจัดการความเสี่ยงผ่านการแลกเปลี่ยนกระแสการชำระเงินระหว่างทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสำหรับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยประเภทต่าง ๆ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกัน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงินเป็นสองอนุพันธ์ทั่วไปในบางแง่มุมของตลาดการเงินมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีบางส่วนความแตกต่างชัดเจน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ความคล้ายคลึงกัน:

1. ทั้งหมดเป็นอนุพันธ์ทางการเงิน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน ใช่ผ่านอัตราดอกเบี้ยหรือสกุลเงินของพรรคข้อตกลงสัญญา


2. เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ทั้งการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจหรือการเงินสถาบันบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


3. ข้อตกลงและเงื่อนไข

การแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนและสกุลเงินจะเกิดขึ้นในประเด็นสำคัญในอนาคต ทั้งที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา


4. ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงิน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกี่ยวข้องกับการชำระเงินของฝ่ายเดียวต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินให้คู่กรณีจำนวนหนึ่ง


5. ทั้งสองสามารถใช้สำหรับการเก็งกำไร

การเก็งกำไรสามารถทำได้ทั้งการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโอกาสในการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนต่อปีตลาดที่แตกต่างกัน


ความแตกต่าง:

1. แนวคิดที่แตกต่างกัน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับทรัพย์สินที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้นอยู่กับเงินต้นจำนวนเงินนั่นคือการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยในสกุลเงินเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอัตราดอกเบี้ย โดยพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำให้ฝ่ายหนึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สินทรัพย์หรือหนี้สินของทรัพย์สินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือต้องรับผิดชอบ ขณะที่อีกฝ่ายบรรลุผลตรงกันข้าม วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคือการลดต้นทุนเงินทุนของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับวิธีการชำระดอกเบี้ยตามที่ต้องการ

Money Swap คือ การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ทั้งสองกองทุนในสกุลเงินเดียวกันจำนวนเงิน, ระยะเวลาเดียวกัน, แต่สกุลเงินที่แตกต่างกัน, และสกุลเงินที่มีจำนวนดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน


2. วัตถุที่แตกต่างกัน

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ วัตถุที่มีการแลกเปลี่ยนต่างกันวัตถุแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนคืออัตรารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราลอยตัว นี่แลกเปลี่ยนวัตถุของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่แตกต่างกัน


3. วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์หลักของการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคือการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประเภทต่างๆอัตราดอกเบี้ย วัตถุประสงค์หลักของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคือการจัดการ Forexแลกเปลี่ยนความเสี่ยง ตอบสนองความต้องการเงินทุน และผ่านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


4. ช่วงผลกระทบที่แตกต่างกัน

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อการจ่ายดอกเบี้ยหนี้ขณะที่การแลกเปลี่ยนเงินมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเงินตราและการหมุนเวียนของเงินทุนเป็นหลัก


5. ความเสี่ยงประเภทต่างๆ

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย,ขณะที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน


โดยสรุปอัตราแลกเปลี่ยนและวัตถุวัตถุประสงค์ขอบเขตของผลกระทบและประเภทความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินการเลือกตราสารอนุพันธ์ที่เหมาะสมควรอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงและเพื่อบริหารความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการเงินทุนได้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมของ Walmart และการประเมินมูลค่าการลงทุน

ภาพรวมของ Walmart และการประเมินมูลค่าการลงทุน

Walmart ผู้ค้าปลีกชั้นนำระดับโลกที่มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางและมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง มียอดขายและการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้หุ้นของบริษัทเป็นการลงทุนระยะยาว

2024-07-12
พื้นฐานการซื้อขายทองแดงล่วงหน้าและการวิเคราะห์ตลาด

พื้นฐานการซื้อขายทองแดงล่วงหน้าและการวิเคราะห์ตลาด

กฎทองแดงฟิวเจอร์สประกอบด้วยข้อกำหนดของสัญญา ชั่วโมงการซื้อขาย และส่วนต่าง การติดตามแนวโน้มและตัวชี้วัดระดับโลกจะช่วยสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

2024-07-12
การวิเคราะห์แนวโน้มดัชนีเซี่ยงไฮ้และกลยุทธ์การรับมือ

การวิเคราะห์แนวโน้มดัชนีเซี่ยงไฮ้และกลยุทธ์การรับมือ

ดัชนี Shanghai Composite สะท้อนถึงตลาด A-share ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับความรู้สึก ตัวชี้วัด ปัจจัยมหภาค และจังหวะการดำเนินการอย่างชาญฉลาด

2024-07-12