EBC Group และ World Association of Girl Guides and Girl Scouts รวมกำลังพัฒนาผู้นำสตรี

2024-03-08
สรุป

EBC Financial Group ได้ร่วมมือกับ World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) เพื่อให้การศึกษา

EBC Financial Group ได้บรรลุความร่วมมือกับ World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมความเป็นผู้นำ เปิดโอกาสการให้บริการชุมชนแก่ผู้หญิงทั่วโลก ปลูกฝังพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบและผู้นำสตรี เพื่อส่งเสริมการสร้างรากฐานสังคมที่เท่าเทียมและมีพลังมากขึ้น


“World Association of Girl Guides and Girl Scouts” เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้การส่งเสริมเด็กผู้หญิงและหญิงสาว โดยเข้าถึงเด็กผู้หญิงและหญิงสาวมากกว่า 10 ล้านคนใน 153 ประเทศทั่ว 5 ภูมิภาคของโลก โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถ การเรียนรู้ และความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญและสร้างขบวนการที่นำโดยผู้หญิงเพื่อเปิดโอกาสที่มากขึ้นสำหรับผู้หญิงทั่วโลก

EBC partners with WAGGGS

EBC Group ได้ร่วมมือกับทาง World Association of Girl Guides and Girl Scouts เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของผู้หญิงสู่เวทีระดับโลกผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเธอได้รับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะสามารถก้าวไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้น เรามีความหวังและเชื่อว่าพวกเธอจะกลายเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน ประสบความสำเร็จในสาขาที่พวกเขารัก และเป็นแนวหน้าบนเวทีระดับโลก มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวในการรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมมนุษย์ หรือกล้าที่เป็นตัวตนในอุดมคติของตัวเอง


การดำเนินการร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรการกุศลนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเติบโตได้ ไม่ลืมที่จะสร้างระบบองค์กรที่โปร่งใสและยุติธรรมภายในองค์กร สร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุม มอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงในการพัฒนาและก้าวหน้า เราเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้หญิงจะสามารถเพิ่มความหลากหลาย ส่งเสริมการเกิดไอเดียใหม่ของทีมและเป็นแรงผลักดันใหม่ สำหรับการพัฒนาองค์กรและสังคม

EBC and WAGGGS are partners

ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรองค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกในวันสตรีสากล World Association of Girl Guides และ Girl Scouts เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงจำนวนมากลุกขึ้นไล่ตามความฝันของตนเองและให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สอดคล้องกับ การปฏิบัติตามหลักการ ESG ในระยะยาวของ EBC Group

ด้วยการมอบความได้เปรียบและอิทธิพลทางวิชาชีพของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ จะช่วยให้เกิดแรงกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาระดับโลก ดังนั้นจึงเป็นการสร้างรากฐานสังคมที่เท่าเทียมกัน มีพลัง และยั่งยืน


วันนี้เป็นวันสตรีสากล EBC ขออวยพรให้ผู้หญิงทั่วโลกมีความสุขและขอให้ทุกท่านมีความรู้ที่ยั่งยืน เข้มแข็ง และมีโอกาสมากขึ้น


Together,Let's Build The Future.

EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

EBC Financial Group ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR อย่างจริงจัง จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าจำนวน 70 คน ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Pure Life Association

2024-03-22
นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

EBC Financial Group ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กนักเรียนทั้งหมด 357 คน ณ โรงเรียนบ้านเขากำแพง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ซึ่งมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2024-03-12