EBC Group ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกแห่งสหประชาชาติร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเอาชนะโรคมาลาเรีย

2024-03-14
สรุป

EBC Financial Group ผนึกกำลังกับผู้นำระดับโลกเพื่อเอาชนะโรคมาลาเรีย

EBC Financial Group ได้รับเชิญจากมูลนิธิสหประชาชาติให้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเกี่ยวกับการเอาชนะโรคมาลาเรีย ประจำปี 2024 ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม เข้าร่วมหารือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียกับสมาชิกของมูลนิธิสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกของรัฐสภาสหรัฐฯ และสมาชิกขององค์การอนามัยโลก

EBC Financial Group ได้รับเชิญจากมูลนิธิสหประชาชาติ

“เกือบทุกนาทีมีเด็กเสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย”

แม้ว่าจะเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ แต่โรคมาลาเรียยังคงคุกคามชีวิตของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประชากรเด็ก ในเวลาเกือบนาทีที่คุณอ่านข้อความนี้ อาจจะมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรีย ในปี 2023 มีผู้ป่วยโรคมาลาเรียทั่วโลกกว่า 249 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 ราย ในแต่ละปี มูลนิธิสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำระดับโลกจัดการกับปัญหาโรคมาลาเรียที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติและระบบสุขภาพทั่วโลก


การประชุมสุดยอดผู้นำเกี่ยวกับการเอาชนะโรคมาลาเรีย มุ่งหวังที่จะรวบรวมผู้นำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุน และตัวแทนชุมชน เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มและการดำเนินการระดับโลกเพื่อเอาชนะโรคมาลาเรีย และร่วมกันสำรวจวิธีการป้องกันและการรักษาโรคมาลาเรีย เพื่อหาแนวทางกำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป


ตัวแทนของ EBC Group ได้เดินทางไปยังรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้

โครงการโรคมาลาเรียเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในรายจ่ายของภาครัฐบาลกลางสหรัฐฯ และได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากรัฐสภาสหรัฐฯ การประชุมสุดยอดผู้นำร่วมกันหาแนวทางป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียครั้งนี้ นั้นเป็นแรงสนับสนุนความมุ่งมั่นทางการเมืองที่ยั่งยืน การจัดหาเงินทุนที่คาดการณ์ได้ รวมถึงเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการสร้างระบบสุขภาพเพื่อรวบรวมความพยายามทั่วโลกในเพื่อหาแนวทางการเอาชนะโรคมาลาเรียได้ดียิ่งขึ้น

EBC Group เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ

การประชุมที่ Capitol Hill ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นจุดสนใจของการประชุมสุดยอดครั้งนี้ David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd และ Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ EBC Group, Irene Wong ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้ดูแลระบบได้รับเชิญให้เยี่ยมชมสภาคองเกรสและพบปะพูดคุยร่วมกัน และเข้าร่วมสนทนากับสมาชิกสภาคองเกรส พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆด้วยกัน เช่น การเอาชนะโรคมาลาเรีย ความท้าทายที่สภาพแวดล้อมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจโลกเผชิญ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมมนุษย์


EBC Group ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมระดับโลกและสถานการณ์ของมนุษย์อยู่เสมอ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบขององค์กรอย่างแข็งขัน และใช้อิทธิพลของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงระบบสุขภาพโลกและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมมนุษย์ ในการประชุมสุดยอด EBC Group เป็นตัวแทนของผู้นำจากกว่า 40 ประเทศและภูมิภาค เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการสนับสนุนนโยบายเพื่อเร่งเป้าหมายในการกำจัดโรคมาลาเรีย


กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาชนะโรคมาลาเรียได้

Avery Avrakotos รองผู้อำนวยการแผนกมาลาเรียของ PMI

เนื้อหาของการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกแห่งสหประชาชาติประจำปี 2024 ครอบคลุมสถานการณ์โรคมาลาเรียทั่วโลกและในปัจจุบัน เทคโนโลยีการป้องกัน การวินิจฉัย ความคืบหน้าล่าสุดในกลยุทธ์การรักษาและกำจัด ฯลฯ ผู้นำจากสาขาต่างๆ หารือถึงวิธีการใช้ข้อได้เปรียบทางวิชาชีพของตนเพื่อรวมความพยายามของ ทุกฝ่ายทั่วโลกและในยุคของเราจะเร่งหาแนวทางการกำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป

Daniel Ngamije ผู้อำนวยการโครงการมาลาเรียทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก

ในการประชุมสุดยอดนี้ ผู้นำในสาขาต่างๆ เช่น Avery Avrakotos รองผู้อำนวยการแผนกโรคมาลาเรียของ PMI (โครงการโรคมาลาเรียของประธานาธิบดีสหรัฐฯ) และ Daniel Ngamije ผู้อำนวยการโครงการโรคมาลาเรียทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ รวมกับวิวัฒนาการของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาดการณ์ถึงความเสี่ยงของการแพร่เชื้อมาลาเรียประจำถิ่น และก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญต่อพื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับการแพร่เชื้อมาลาเรีย


นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกระดับมืออาชีพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ความรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดเตรียมเงื่อนไขสำหรับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและการรักษาที่เพียงพอสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ


ตัวแทนของ EBC Group ใช้โอกาสนี้แบ่งปันความกังวลในระยะยาวของ EBC Group เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลกนี้ผ่านการลงทุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาชนะโรคมาลาเรียได้


สร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีสุขภาพดีร่วมกับสหประชาชาติ

มูลนิธิสหประชาชาติเป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติ และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาท้าทายสำคัญที่มนุษยชาติเผชิญอยู่และส่งเสริมความก้าวหน้าระดับโลกเพื่อเอาชนะโรคมาลาเรียนั้นเป็นโครงการสำคัญของมูลนิธิสหประชาชาติที่มุ่งเน้นในการต่อสู้กับโรคมาลาเรียทั่วโลก โดยการระดมทุน สร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ภาพหมู่ในการประชุมสุดยอดผู้นำความพ่ายแพ้โรคมาลาเรียของกลุ่ม EBC

EBC Group สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals, SDGs)ของสหประชาชาติอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่สำคัญระดับโลก รวมถึงความไม่เท่าเทียม ความยากจน และปัญหาอื่นๆ ในอนาคต บริษัทจะร่วมมือกับมูลนิธิสหประชาชาติเพื่อเอาชนะโรคมาลาเรียและสร้างสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของโลก


EBC Group เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทุกคนจากทุกที่สมควรมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเท่าเทียมกัน การลงทุนที่สำคัญในกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตผู้คนนับล้านเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชน และปรับปรุงสุขภาพของโลก ระบบความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน ปลอดภัย และยั่งยืนมากขึ้น


เพราะ EBC เชื่อว่าเวลาเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรามากขึ้น

EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

EBC Financial Group ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR อย่างจริงจัง จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าจำนวน 70 คน ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Pure Life Association

2024-03-22
นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

EBC Financial Group ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กนักเรียนทั้งหมด 357 คน ณ โรงเรียนบ้านเขากำแพง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ซึ่งมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2024-03-12
สำรวจภูมิทัศน์ภาษีทั่วโลก: สรุปประเด็นสำคัญจาก EBC Financial Group ในซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Oxford

สำรวจภูมิทัศน์ภาษีทั่วโลก: สรุปประเด็นสำคัญจาก EBC Financial Group ในซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Oxford

EBC Financial Group และ Oxford Economics Department เพิ่งเสร็จสิ้นการสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ "สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทำจริงๆ: เศรษฐศาสตร์ของการหลีกเลี่ยงภาษี"

2024-03-11