EBC Group จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บริจาคสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า

2024-03-22
สรุป

EBC Financial Group ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR อย่างจริงจัง จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าจำนวน 70 คน ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Pure Life Association

เมื่อเร็วๆ นี้ EBC Financial Group จัดกิจกรรมการกุศลที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Pure Life Association EBC ตั้งใจจัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาสชนวัยเด็กในพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรด้วยการจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ส่งเสริมการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่แบ่งแยก

Pure Life Society Orphanage has been a sanctuary for unfortunate kids since 1949

ในระหว่างดำเนินกิจกรรมตัวแทน EBC Group ได้ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สวนเพื่อน้องๆและร่วมกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเสริมสร้างสภาพแวดล้อมชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆทุกคนOmar, one of EBC’s employees happy to help cleaning the orphanage’s compound

นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านการปรับภูมิทัศน์จากตัวแทน EBC Group แล้ว ทางบริษัทยังมอบเงินบริจาคทั้งหมด 3,000 ริงกิต พร้อมมอบสิ่งของแก่ร้านขายของชำ อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องมือทำสวน เพื่อเติมเต็มความต้องการในชีวิตประจำวันให้แก่เด็กๆทุกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

The donation comprises donation money, groceries, cleaning supplies and gardening tools

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Pure Life Association ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 โดยมีจุดประสงค์ส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาผ่านการบรรยายหรือฟอรัมฯลฯ โดยให้การสนับสนุนด้านความรัก ส่งเสริมความอดทน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันทางสังคม เมื่อต้องเผชิญกับการพลัดถิ่นของประชากรจำนวนมากที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สมาคมจึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์เพื่อจัดหาที่พักพิงที่สามารถให้การศึกษาให้การสนับสนุน เพื่อช่วยให้เด็กๆพัฒนาเติบโตเป็นคนดีของสังคมในอนาคต

EBC’s Malaysia office employees that participated in the CSR’s drive

EBC Group ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาของเยาวชนวัยเด็กมาเป็นเวลานานและจัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการกุศลนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของ EBC ในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้องค์กรกับตัวแทนพนักงานได้มีกิจกรรมทำร่วมกันสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่า ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมในอุดมคติเขาเราชาว EBC Group


ในอนาคต EBC มีแผนจะสนับสนุนโครงการ CSR ในระดับโลกและลงทุนในการดำเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กยากไร้และผู้ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆในพื้นที่ขาดแคลนและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน ครอบคลุม และยั่งยืนแก่โลกของเรา


Together,Let's Build The Future.


เกี่ยวกับกลุ่มการเงิน EBC

EBC Financial Group ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นกลุ่มทางการเงินครบวงจรที่รวมนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และบริการการเงินอื่น ๆ EBC เผยแพร่กระจายธุรกิจไปทั่วโลก ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลระดับโลก ความเร็วดำเนินคำสั่งระดับมิลลิวินาที กลุ่มการหักบัญชีระดับสถาบัน และระบบประกันที่คุ้มครองอย่างครอบคลุม EBC สามารถมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ "ปลอดภัย เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ" ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ บุคลากรของ EBC Group มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีด้านสถาบันการเงินขนาดใหญ่ รวมถึงผ่านประสบการณ์วิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายรอบ ดังนั้นบุคลากรของ EBC มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ทางการเงินต่างๆเตรียมพร้อมรับมือระดับมืออาชีพ ทำให้ EBC มีข้อกำหนดในตนเองที่เข้มงวดและเตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะ EBC เชื่อว่าทุกคนที่ซื้อขายอย่างจริงจังสมควรได้รับบริการิอย่างจริงจังเช่นกัน

นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

นักเรียนจำนวน 357 คน ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ของ EBC

EBC Financial Group ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กนักเรียนทั้งหมด 357 คน ณ โรงเรียนบ้านเขากำแพง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ซึ่งมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2024-03-12
สำรวจภูมิทัศน์ภาษีทั่วโลก: สรุปประเด็นสำคัญจาก EBC Financial Group ในซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Oxford

สำรวจภูมิทัศน์ภาษีทั่วโลก: สรุปประเด็นสำคัญจาก EBC Financial Group ในซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Oxford

EBC Financial Group และ Oxford Economics Department เพิ่งเสร็จสิ้นการสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ "สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทำจริงๆ: เศรษฐศาสตร์ของการหลีกเลี่ยงภาษี"

2024-03-11