ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีบทบาทอย่างไร

2023-06-20
สรุป

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเป็นดัชนีทางการเงินที่สำคัญของประเทศที่สามารถใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ หมายถึงประเทศ รวมถึงเงินสด Forex, เงินฝาก Forex, Forexทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเป็นการคลังที่สำคัญตัวชี้วัดของประเทศที่สามารถใช้ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน,เพื่อรับมือกับวิกฤติการเงินระหว่างประเทศ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นี่ขนาดและโครงสร้างของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศความแข็งแกร่ง และสถานะระหว่างประเทศ ปัจจุบันจีนเป็นทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศขนาดกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากต่างประเทศทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางการเงิน

dollar

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศหมายถึงอะไร?

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศตามนิยามอย่างเป็นทางการ หมายถึง เงินตราต่างประเทศทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐถือครองร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อนานาชาติข้อกำหนดในการชำระเงิน


พูดง่ายๆ คือ หากจีนต้องการค้าขายกับประเทศอื่น แต่ไม่ต้องการรับทราบการถือครองเงินหยวนของประเทศอื่นๆ และขอให้องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจำเป็นต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศเก็บไว้ทำธุรกรรม,ส่วนการเก็บเงินระยะยาวในต่างประเทศการซื้อขายเป็นทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ


โดยทั่วไปมีสองแหล่งที่มา:

กลุ่มหนึ่งคือธุรกิจและแรงงานที่ทำการส่งออก เมื่อพวกเขาขายสินค้ามีในต่างประเทศและมักจะชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่เป็นเรื่องยากเพื่อให้คนทั่วไปใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศในประเทศ ดังนั้น พวกเขาจะไปที่ธนาคารเพื่อแลกเงินหยวนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศสำรอง


อีกประเภทหนึ่งคือการลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกิจกรรมการลงทุนในประเทศจีนยังต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินหยวน,เงินตราต่างประเทศหลังจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามธรรมชาติสำรอง


ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศประกอบด้วยสกุลเงินต่างประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงินเช่น USD, JPY, GBP และอื่น ๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยตลาดที่แตกต่างกัน หากมีต่างประเทศมากเกินไปทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีหลายประเภท ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันน่าจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมราคาของการถือครองทรัพย์สิน


ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีบทบาทอย่างไร

ฟังก์ชั่นของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศรวมถึง:

1. ปรับดุลการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินต่างประเทศความจุ

ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือการค้าที่สำคัญของโลก,การค้าต่างประเทศบางอย่างธุรกิจต้องแลกเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น การจัดเก็บของต่างประเทศทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสามารถทำให้ธุรกิจเหล่านี้ "มีสกุลเงินแลกเปลี่ยน"


2.การแทรกแซงค่าเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนท้องถิ่นสกุลเงิน

เมื่อเงินหยวนอ่อนค่าลง เช่น จำเป็นต้องขายหยวนจีนและเก็บเงินดอลลาร์ เมื่อเงินหยวนแข็งค่าขึ้นก็จำเป็นต้องเทขายหลุดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และรักษาเสถียรภาพราคาเงินหยวนด้วยนโยบายการแทรกแซง


3. รักษาชื่อเสียงระหว่างประเทศของ RMB และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศของ RMBความสามารถในการจัดหาเงินทุน

ผ่านข้อ 2 รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศเท่านั้นความน่าเชื่อถือของเงินหยวนในเวทีระหว่างประเทศดีขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการระดมทุนจากต่างประเทศ


4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติที่ครอบคลุมและความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนหนึ่งที่เพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของประเทศที่สามารถยกระดับการบูรณาการพลังประชารัฐ

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

สปอตทองคำ: การส่งมอบทันทีนักลงทุนซื้อและเก็บทองคำจริง ฟิวเจอร์ส: สัญญาส่งมอบในอนาคตด้วยเลเวอเรจและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

2023-09-28
สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

ศักยภาพการลงทุนในหุ้นอยู่ร่วมกับความเสี่ยง,ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน การเมือง

2023-09-28
วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการทำงาน อัตราการว่างงาน การมีส่วนร่วมของแรงงาน แนวโน้มค่าจ้าง อัตราการว่างงานระยะยาว

2023-09-28