กฎระเบียบระดับสากล

EBC Financial Group (UK) Ltd

ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย FCA

หมายเลขอ้างอิง : 927552

ตรวจสอบใบอนุญาต

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd

ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย ASIC

หมายเลขอ้างอิง : 500991

ตรวจสอบใบอนุญาต

EBC Financial Group (Cayman) Ltd

ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานด้านการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA). หมายเลขอ้างอิง : 2038223

ตรวจสอบใบอนุญาต

คุ้มครองอย่างครอบคลุม

แผนค่าชดเชยจากกองทุน FSCS สูงสุด 85,000 ปอนด์

EBC ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตตามกฎระเบียบแบบเต็มรูปแบบจาก FCA เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่สามารถเปิดบัญชีหักล้างสภาพคล่องของ FCA ได้ โดย FCA จะรับประกันคุ้มครองแผนค่าชดเชยแก่ผู้ใช้บริการทุกรายสูงสุด 85,000 ปอนด์ หลังจากก่อตั้งกองทุน FSCS ได้มีการเพิ่มฐานค่าชดเชยอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าอัตราค่าตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ 500-600 ล้านปอนด์ ปัจจุบันได้มีการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วกว่า 5.5 พันล้านปอนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม

บัญชีนิติบุคคลของ Barclays Bank

EBC มีบัญชีนิติบุคคลของ Barclays Bank ซึ่งตามข้อกำหนดต้องมีเงินหมุนเวียนขององค์กรหรือเงินฝากมากกว่า 6.5 ล้านปอนด์และต้องผ่านการตรวจสอบเส้นทางประวัติทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยบัญชี Barclays ของ EBC group (UK) ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ CASS อย่างเคร่งครัดและจัดการกองทุนของลูกค้าอย่างอิสระ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอิสระของกองทุน

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุ้มครองค่าชดเชยสูงสุด 20,000 ยูโร

The Financial Commission เป็นองค์กรระดับโลกที่ร่วมทำหน้าที่ยุติข้อพิพาทการให้บริการทางการเงิน (EDR) ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทอย่างรวดเร็วและยุติธรรม ผ่านการพิจารณาคดีที่เข้มงวด โปร่งใส และเปิดกว้าง ในปัจจุบันบริษัทได้มีดำเนินการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วกว่า 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดำเนินการแก้ปัญหาข้อพิพาทไปแล้วเกือบ 10,000 คดี EBC ได้เข้าร่วมกองทุนเงินทดแทนเพื่อสามารถคุ้มครองค่าชดเชยเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 20,000 ยูโร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์

EBC มีการซื้อประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพทุกปีด้วยจำนวนเงินประกันคุ้มครองมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสถาบัน Lloyds of London และบริษัท AON โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับการสูญเสียของผู้ใช้และการเรียกร้องที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดของผู้เอาประกันภัยภายใต้กระบวนการให้บริการ ในขณะเดียวกันภายในระยะคุ้มครองของประกัน ลูกค้าทุกคนจะได้รับความคุ้มครองด้วยโซลูชั่นที่ต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยโดยตรง

เรียนรู้เพิ่มเติม