คำอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

2023-07-13
สรุป

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนได้อย่างอิสระในกรอบที่กำหนดซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลกระทบของนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวสามารถปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติและให้สัญญาณตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเป็นระบบการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ จะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดและความแข็งแกร่งของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอนุญาตให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนได้อย่างอิสระในช่วงหนึ่ง เมื่อเทียบกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนสามารถผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่สะท้อนถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและผลกระทบของนโยบาย

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว คือ การที่รัฐไม่ควบคุมช่วงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่ปล่อยให้มีความผันผวนได้อย่างอิสระตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สกุลเงินของประเทศหลักของโลกออกจากมาตรฐานทองคําและใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวระยะสั้น


After the collapse of the Bretton Woods system in 1973, countries around the world generally implemented floating exchange rates, which can be divided into free floating and managed floating.


Free floating is also called clean floating, which means that a government does not take any measures to prevent currency intervention and completely allows free floating.


Managed floating is also called dirty floating, that is, the Exchange rate regime in which the government intervenes under certain circumstances in order to keep its exchange rate relatively stable and avoid excessive fluctuations.


The floating exchange rates currently implemented by most countries are managed.


From the perspective of floating, the Floating exchange rate can be divided into three categories: single floating, joint floating, and pegging policy.


A single float refers to the situation where the domestic currency does not have a fixed price relationship with any foreign currency and floats separately according to supply and demand in the foreign exchange market, with the US dollar, Japanese yen, and other currencies floating separately.


Joint floating refers to the adoption of fixed exchange rates between currencies within a group of countries, setting the upper and lower limits for exchange rate fluctuations, and the obligation of the monetary authorities of each country to maintain a fixed exchange rate for currencies within the group while allowing other currencies outside of member countries to freely float.


The member states of the European Economic Community adopt the method of joint floating.


The implementation of peg policy refers to a floating Exchange rate regime that pegs a major currency, special drawing right, or European Currency Unit, fixes its exchange rate, and floats other currencies according to the fluctuation of major currencies.


At present, many developing countries have adopted a pegged policy. In addition, there is an Exchange rate regime adjusted according to a set of indicators.


Under the Floating exchange rate, market supply and demand determine the change of the exchange rate, which means that the exchange rate will fluctuate according to the transactions in the foreign exchange market and the investors' demand for money and the demand for hedging risks. If a country's economic growth is strong and capital inflows increase, it will lead to the appreciation of the country's currency. On the contrary, if a country's economy faces difficulties and Capital outflow increases, this will lead to the devaluation of the country's currency.


The advantage of the Floating exchange rate is that it can automatically adjust the exchange rate to respond to changes in the economic environment. It can help countries maintain competitiveness under external shocks and reduce dependence on foreign exchange reserves. In addition, the Floating exchange rate can also provide market signals, reflecting the health of the economy and market expectations.


อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวยังมีความท้าทายและความเสี่ยงอยู่บ้าง นี่ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้เกิดการเก็งกำไรและตลาดไม่มั่นคงและอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ข้างในนอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อได้,ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ


โดยสรุปอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวคือการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดและกลไกตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มันสามารถปรับอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงบางอย่าง

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

การซื้อขายทองคำ - ความแตกต่างระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

สปอตทองคำ: การส่งมอบทันทีนักลงทุนซื้อและเก็บทองคำจริง ฟิวเจอร์ส: สัญญาส่งมอบในอนาคตด้วยเลเวอเรจและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

2023-09-28
สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

สร้างรายได้ด้วยจุดสำคัญของหุ้น

ศักยภาพการลงทุนในหุ้นอยู่ร่วมกับความเสี่ยง,ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน การเมือง

2023-09-28
วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

วิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการทำงาน อัตราการว่างงาน การมีส่วนร่วมของแรงงาน แนวโน้มค่าจ้าง อัตราการว่างงานระยะยาว

2023-09-28