EBC จับมือ UN Foundation ร่วมต่อสู้กับโรคมาลาเรีย

2024-04-15
สรุป

EBC Financial Group และมูลนิธิแห่งสหประชาชาติรวมตัวกันเพื่อเอาชนะโรคมาลาเรียและยกระดับระบบสุขภาพทั่วโลก รวมถึงการป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย

วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2025 ณ วอชิงตัน ดี.ซี. ในวันนี้ EBC Financial Group (EBC) ได้ประกาศความร่วมมือเป็นพัทธมิตรกับ United to Beat Malaria (Beat Malaria) อีกครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์ของมูลนิธิสหประชาชาติ (UN Foundation) มีจุดประสงค์ในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอให้ปลอดภัยจากมาลาเรีย – โรคที่มียุงเป็นพาหะและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายต่อปี

EBC joins forces with the United Nations Foundation

ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ United to Beat Malaria ที่ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการป้องกันโรคมาลาเรียและระบบสาธารณะสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของมูลนิธิสหประชาชาติในการสร้างโลกที่มีประชากรมีสุขภาพที่ดีและมีความเท่าเทียมกันที่มากขึ้น มูลนิธิสหประชาชาติได้รวบรวมแนวคิด บุคลากร และทรัพยากรในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ โครงการของมูลนิธิสหประชาชาติครั้งนี้ คือ การร่วมมือกันปกป้องเด็กๆหลายสิบล้านคนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความร่วมมือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย และขับเคลื่อนชุมชนให้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน


EBC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ United to Beat Malaria ผนึกกำลังกันเพื่อยุติการระบาดของโรคมาลาเรียอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของ EBC ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการสนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาส EBC ได้ตระหนักถึงผลกระทบอย่างลึกซึ้งของโรคมาลาเรียที่มีต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในภูมิภาคที่ยากจน นอกจากนี้ยังส่งผลผลกระทบต่อเศรษฐกิจทตามมา โดยเฉพาะการทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคที่พัฒนาแล้วกับภูมิภาคที่ยากจนอย่าเห็นได้ชัดเจน ซึ่งโรคมาลาเรียส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กอย่างรุนแรง โดยกว่า 75% ของสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียทั้งหมดล้วนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และมีการเสียชีวิตของเด็กๆเกือบทุกนาทีที่มีต้นเหตุจากโรคมาลาเรียซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้


“การได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ United to Beat Malaria เพื่อเอาชนะโรคมาลาเรียในการประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปี 2024 และการได้เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่โลกครั้งนี้ ถือเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติสำหรับผมมาก” David Barrett CEO EBC Financial Group (UK) Ltd หน่วยงานในเครือ EBC Group ในประเทศอังกฤษ “การได้เห็นผลกระทบโดยตรงที่ EBC Group สัมผัสได้จากการร่วมงานอย่างเต็มตัวกับองค์กรต่างๆ เช่น United to Beat Malaria นั้นตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความแตกต่างและพัฒนาในชุมชนที่เราให้บริการ”

EBC(UK)CEO David Barrett

ปัจจุบัน มาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากความยากไร้และความไม่เท่าเทียมของระบบสาธารณะสุข ซึ่งเชื้อไวรัสมาลาเรียได้แพร่กระจายผ่านพาหะโดยตรงจากยุงก้นปล่องไปสู่คน ซึ่งเป็นพาหะของโรคที่คุกคามถึงชีวิตเกิดจากปรสิตพลาสโมเดียมในเลือด ในทางเดียวกันเครื่องมือมราใช้ป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียมีความคุ้มค่าสูง แต่ผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงวิธีการช่วยชีวิตเหล่านี้ได้ ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคมาลาเรีย โดยมีผู้ป่วยมากกว่า 240 ล้านรายต่อปี โรคมาลาเรียระบาดมากที่สุดในพื้นที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งคิดเป็น 94% ของทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ประชากรพลัดถิ่น และชุมชนห่างไกลที่มีระบบรักษาพยาบาลที่ไม่ทั่วถึงโดยตรง


ถึงโลกจะมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องต่อสู้กับโรคมาลาเรียที่มีการระบาดบนในโลกมาอย่างยาวนาน ด้วยระบบการป้องกันของสาธารณะสุขในโลกปัจจุบันนั้นสามารถลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคมาลาเรียได้ประมาณครึ่งหนึ่ง และจากการได้รับเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกันของแต่ละองค์กร และเจตจำนงทางการเมือง ซึ่งทำให้เห็นว่าโรคมาลาเรียสามารถยุติได้ด้วยการร่วมมือของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรา

EBC joins forces with United Nations Foundation to defeat malaria

นอกเหนือจากการสนับสนุนทางเงินทุนแล้ว EBC ยังพยายามให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคมาลาเรียและสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร เมื่อเดือนที่ผ่านมา Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค APAC ของ EBC Financial Group พร้อมด้วย David Barrett ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำปราบปรามโรคมาลาเรียกว่า 100 ราย ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปี 2024 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา กิจกรรมจัดขึ้นทั้งหมด 3 วันเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และสนับสนุนความเป็นผู้นำระดับโลก โดยเน้นการดำเนินการร่วมกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านระบบสาธารณสุข นอกจากนี้ EBC ได้ส่งตัวแทนพนักงานไปเข้าร่วมในกิจกรรม Move Against Malaria 5K ที่จะจัดขึ้นทั่วโลก ในวันที่ 25 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 นี้ เป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อช่วยระดมทุนและสะท้อนให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของโรคมาลาเรีย


Samuel Hertz กล่าวว่า "ในฐานะตัวแทนบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลก โดยตระหนักถึงโรคมาลาเรียเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของมนุษย์ ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำในนี้ เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการกำจัดโรคมาลาเรียที่แพร่กระจายไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ต้องการการสนับสนุนรวมพลังกันอย่างกว้างขวางจากพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แม้ว่าการเดินทางข้างหน้าอาจท้าทายและใช้เวลายาวนาน แต่เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เราเป็นองค์กรระดับโลก EBC รับทราบถึงความรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันทำให้โลกของเราดีขึ้น”

EBC supports Move Against Malaria 5K

เมื่อมองไปในอนาคต EBC วางแผนที่จะสร้างความร่วมมือเชิงลึกกับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติและเป็นพันธมิตรระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณะสุขทั่วโลก ด้วยความพยายามเหล่านี้และความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร EBC มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความแตกต่างด้านสุขภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมของสังคมในระดับโลก


ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตามที่ https://www.ebc.com/th/malaria และ beatmalaria.org


- จบ -


เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอน มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจรรวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชั่นการลงทุนที่ครอบคลุม และมีการกระจายสำนักงานไปยังศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่นทั่วโลก เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลายทั้งนักลงทุนมืออาชีพ รายบุคคล และนักลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก


EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมายทำให้เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบระหว่างประเทศอย่าเข้มงวด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเลีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ในหมู่เกาะเคย์แมน


จุดแข็งของ EBC Group คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์ผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญมาอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่ง EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจที่สุด

https://www.ebc.com/


เกี่ยวกับ United Foundation's United to Beat Malaria

มูลนิธิสหประชาชาติเป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติ จุดประสงค์เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ สร้างความคิดริเริ่มทั่วทั้งภาคส่วน เพื่อผลักดันแก้ไขปัญหาในวงกว้าง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unfoundation.org


โครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาตินั้นได้รวบรวมพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่สำคัญหลากหลายภาคส่วนมาร่วมมือดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติการระบาดของโรคมาลาเรีย สร้างโลกที่มีระบบสาธารณะสุขที่ดีและสร้างเท่าเทียมกันในสังคม ตั้งแต่ปี 2006 หน่วยงาน United to Beat Malaria ได้เริ่มดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม ได้ทำการระดมพลประชาชนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การระดมทุน และประชาสัมพันธ์ โครงการนี้ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศที่มีการแพร่ระบาด รวมพลังในการช่วยชีวิตและปกป้องประชากรามของชายแดนและกลุ่มด้อยโอกาสที่สุด ด้วยวิธีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้เพิ่มขึ้นในคนกลุ่มนั้น มีเจตจำนงทางการเมือง และรักษาทรัพยากรจากสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ตลอดจนความพร้อมในเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมที่มีมากขึ้น เราจึงสามารถเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถยุติการระบาดของโรคมาลาเรียได้อย่างถาวร เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.beatmalaria.org

EBC Financial Group ร่วมมือกับสมาคมการแทรกแซงเด็กปฐมวัยของไต้หวัน

EBC Financial Group ร่วมมือกับสมาคมการแทรกแซงเด็กปฐมวัยของไต้หวัน

EBC Financial Group ร่วมมือกับสมาคมการแทรกแซงเด็กปฐมวัยของไต้หวัน เพื่อสนับสนุนการแทรกแซงในวัยเด็กและส่งเสริมการดูแลสังคม

2024-06-14
David Barrett CEO ของ EBC ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Yi Cai

David Barrett CEO ของ EBC ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Yi Cai

การลงทุนในจีนได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น: David Barrett CEO ของ EBC ร่วมแบ่งบันข้อมูลกับ Yi Cai

2024-06-03
EBC และ Elite Trader Club ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของมัสยิดและสนับสนุนเด็กกำพร้า 75 คน

EBC และ Elite Trader Club ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของมัสยิดและสนับสนุนเด็กกำพร้า 75 คน

EBC Financial Group และ Elite Trader Club ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของมัสยิดและสนับสนุนเด็กกำพร้า 75 คนผ่าน CSR ในเมืองบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย

2024-05-21