Giải thích về thuật ngữ "chênh lệch không bù đắp"

2023-07-14
Bản tóm tắt:

Lợi nhuận không phòng hộ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm lợi nhuận theo cách ít rủi ro hơn. Bằng cách tham gia vào nhiều thị trường hoặc công cụ cùng một lúc, các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội chênh lệch hoặc không phù hợp để chốt lời.

Arbitrage không bù đắp là một hình thức sử dụng spread hoặcSự không phù hợp giữa các thị trường, tài sản hoặc công cụ tài chính khác nhauLợi nhuận không rủi ro Lợi nhuận từ thị trường chênh lệch giá hoặc không phù hợpĐiều kiện bảo hiểm rủi ro lẫn nhau hoặc bồi thường cùng một lúcThỏa thuận.

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụngthị trường, có nghĩa là thị trường không phản ánh đầy đủ tất cả cácThông tin, dẫn đến giá cả không khớp. Không bảo hiểm rủi ro liên quan đếnTham gia vào nhiều thị trường hoặc nhiều công cụ cùng một lúcGiao dịch tận dụng chênh lệch giá hoặc cơ hội không phù hợpĐối với giao dịch arbitrage.


Chênh lệch không bù đắp thường được chia thành hai loại chính: giá cảArbitrage và thị trường Arbitrage


Arbitrage có nghĩa là bằng cách mua một tài sản giá thấp hoặcCông cụ và bán tài sản hoặc công cụ có giá cao hơn. Chiến lược arbitrage này làGiá khác nhau dựa trên cùng một tài sản hoặc tương tự ở các khu vực khác nhauThị trường. Ví dụ: nếu một cổ phiếu có giá 100 đô la trên thị trường A vàGiá của thị trường B là 110 USD, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của thị trường A.Và bán nó trên thị trường B, kiếm được 10 đô la lợi nhuận từ nó.


Arbitrage thị trường đề cập đến việc đạt được lợi nhuận bằng cách mua một loại hàng hóa nhất định.Bán tài sản hoặc công cụ trong một thị trường và tài sản hoặc công cụ tương tự trong một thị trường khácTrang chủ Chiến lược chênh lệch giá này dựa trên chênh lệch giá giữa các công ty liên quan.Tài sản hoặc công cụ cho các thị trường khác nhau. Ví dụ, giả sửGiá vàng tại thị trường nội địa và quốc tế lần lượt là 1.000 USD/ounce và 1.000 USD/ounce.Là 1.100 USD/ounce, các nhà đầu tư có thể mua và bán vàng tại thị trường nội địa.Trên thị trường quốc tế, kiếm được 100 đô la từ nó.


Sự thành công của chênh lệch không phòng hộ đòi hỏi phải nhanh chóng và chính xácXác định sự khác biệt về giá hoặc sự không phù hợp và thực hiện kịp thờihoạt động, vì những khác biệt này thường ngắn ngủi. Ngoài ra, đểĐể giảm thiểu rủi ro trong giao dịch chênh lệch, các nhà đầu tư thường sử dụng đòn bẩy vàRất nhiều tiền để giao dịch.


Mặc dù về mặt lý thuyết, chênh lệch không phòng hộ là không có rủi ro, cóMột số rủi ro trong hoạt động thực tế Rủi ro lớn nhất là rủi ro thị trường.Điều này có nghĩa là chênh lệch giá hoặc sự không phù hợp có thể xảy ra trongThực hiện giao dịch. Ngoài ra, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lýRủi ro và các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng xấu đến việc không bù đắpTrao đổi


Tóm lại, chênh lệch không phòng hộ là một chiến lược tận dụng sự khác biệt về giá.Hoặc giao dịch chênh lệch lãi suất. Nó lợi dụngthị trường cho lợi nhuận không rủi ro. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng.Khi giao dịch không bảo hiểm rủi ro, bạn cũng nên cóPhân tích giá một cách nhanh chóng và chính xác và thực hiện.

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Spot Gold: Giao hàng ngay lập tức, nơi các nhà đầu tư mua và lưu trữ vàng vật chất. Tương lai: Hợp đồng đóng trong tương lai với đòn bẩy và rủi ro cao hơn.

2023-09-28
Kiếm tiền với Key Point of Stock

Kiếm tiền với Key Point of Stock

Tiềm năng đầu tư vào cổ phiếu tồn tại song song với rủi ro và thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế, hiệu suất, chính trị.

2023-09-28
Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm các chỉ số chính: thay đổi công việc, tỷ lệ thất nghiệp, sự tham gia của lực lượng lao động, xu hướng tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn.

2023-09-28