Cổ tức CFD

Xin lưu ý'việc tổng hợp cổ tức CFD sẽ được phản ánh trong số dư trên tài khoản MT4 của bạn dưới dạng tiền gửi hoặc rút tiền, được chú thích là "Cổ tức".

Đăng ký ngay

Giao dịch an toàn

Symbol
Long Dividend
Short Dividend
EX-Dividend Day
HSIHKD
0.943
-0.943
12/07/2024
CNIUSD
8.995
-8.995
12/07/2024
SPXUSD
0.006
-0.006
12/07/2024
NASUSD
0.069
-0.069
12/07/2024
HSIHKD
3.368
-3.368
15/07/2024
SPXUSD
0.572
-0.572
15/07/2024
200AUD
0.312
-0.312
16/07/2024
CNIUSD
26.801
-26.801
16/07/2024
E50EUR
0.674
-0.674
17/07/2024
F40EUR
2.091
-2.091
17/07/2024
CNIUSD
8.798
-8.798
17/07/2024
SPXUSD
0.062
-0.062
17/07/2024
CNIUSD
7.822
-7.822
18/07/2024
SPXUSD
0.023
-0.023
18/07/2024
CNIUSD
16.657
-16.657
19/07/2024
SPXUSD
0.339
-0.339
19/07/2024
NASUSD
0.018
-0.018
19/07/2024
U30USD
6.612
-6.612
19/07/2024

Dễ dàng tiếp cận thị trường tài chính

Tất cả sản phẩm

Dễ dàng tiếp cận thị trường tài chính

 • EURUSD

  Bid

  --

  Spread     --

  Ask

  --

  BUY SELL
 • XAUUSD

  Bid

  --

  Spread     --

  Ask

  --

  BUY SELL
 • USDJPY

  Bid

  --

  Spread     --

  Ask

  --

  BUY SELL
Tất cả sản phẩm

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where your goals begin