Giải pháp PANM đơn
giản hoá sự phức tạp

EBC đã tùy chỉnh mô hình quản lý phân bổ tỷ lệ phần trăm mới PAMM (Percentage Allocation Management Module) cho các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ đang tìm kiếm các chuyên gia để quản lý tài khoản. Nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ có thể đăng nhập vào giao diện nền của phiên bản web để thực hiện giao dịch quản lý quỹ và lợi nhuận phân phối, xây dựng chi tiết, tải xuống bản ghi và các chức năng toàn diện khác; giao diện phiên bản web ngắn gọn và rõ ràng, với các chức năng toàn diện và tổ chức rõ ràng.

Lập tức đăng ký tài khoản PAMM

Trách nhiệm rõ ràng

Nhà đầu tư

Tận hưởng dịch vụ giao dịch một cửa và chia sẻ kết quả giao dịch của các nhà quản lý quỹ. Các nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn các nhà quản lý quỹ đáp ứng sở thích rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của riêng họ. Điều khoản water mark cao tạo động lực cho các nhà quản lý quỹ và bảo vệ quyền lợi của chính họ.

Người quản lý quỹ

Nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch phong phú có thể đóng vai trò là người quản lý quỹ tài khoản PAMM, các người quản lý quỹ có thể quản lý nhiều tài khoản giao dịch cùng một lúc và sử dụng quỹ của bản thân và quỹ chung của nhà đầu tư để thực hiện các giao dịch nhằm thu lợi nhuận. Một phần thu nhập hoặc chi phí giao dịch được sử dụng làm thù lao lao động của người quản lý quỹ tài khoản.

Đơn giản hoá sự phức tạp

Cung cấp các giải pháp toàn diện bao gồm quản lý thông tin hàng ngày, lot giao dịch/phân phối lợi nhuận, tải bản ghi, v.v. Nền tảng của phiên bản web đơn giản và rõ ràng, đơn giản hóa sự phức tạp.

Ưu điểm của PAMM

Lên tới 9 ngôn ngữ

An toàn quỹ và giao dịch trơn tru

Hai phương pháp phân phối lợi nhuận chủ đạo (phân phối theo giá trị ròng và phân phối theo số dư)

Điều khoản mực nước cao (high water mark) cung cấp các ưu đãi để người quản lý quỹ bảo vệ nhà đầu tư

Giao diện của phiên bản web thân thiện và rõ ràng

Cung cấp cho các người quản lý quỹ 5 cách kiếm lời (Chia sẻ lợi nhuận/phí quản lý/phí quản lý hàng năm/hoa hồng trên mỗi lot/hoa hồng trên mỗi lệnh)

Lập tức đăng ký tài khoản PAMM

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where your goals begin