แนะนำประเภทแผนภูมิการซื้อขาย Forex

2023-07-12
สรุป

แผนภูมิการซื้อขาย Forex มีหลายประเภทรวมถึงแผนภูมิเส้น K, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่งและกราฟพื้นที่ แผนภูมิประเภทต่าง ๆ มีข้อดีของแต่ละบุคคลและเทรดเดอร์สามารถเลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมสำหรับความต้องการและวิธีการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์การซื้อขาย Forex และการตัดสินใจ

แผนภูมิการซื้อขาย Forex มีหลายประเภทรวมถึงแผนภูมิเส้น K, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่งและกราฟพื้นที่ แผนภูมิเส้น K เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในการแสดงความผันผวนของราคาโดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุดและราคาปิด กราฟเส้นแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยการเชื่อมต่อจุดของราคาปิด กราฟแท่งแสดงช่วงของการเปลี่ยนแปลงราคาด้วยคอลัมน์ที่มีความยาวต่างกัน กราฟพื้นที่แสดงช่วงราคาโดยการเติมสี แผนภูมิประเภทต่าง ๆ มีข้อดีของแต่ละบุคคลและเทรดเดอร์สามารถเลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมสำหรับความต้องการและวิธีการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์การซื้อขาย Forex และการตัดสินใจ

There are several types of foreign exchange trading charts:
1. Candlestick Chart: The K-line chart is the most common and widely used foreign exchange trading chart. It is formed by plotting the opening price, highest price, lowest price, and closing price for each time period, with time as the horizontal axis and price as the vertical axis. The K-line chart can provide rich price information and display changes in price trends and the formation of supporting resistance levels, which is helpful for technical analysis and trading decisions.

2. Line chart: A line chart shows the change in price by connecting the closing price at each time point to form a continuous line. It is concise and clear, able to clearly express price trends and support resistance levels. However, compared with the K line chart, the Line chart may provide less information.

3. Bar Chart: The bar chart displays price changes by plotting the fluctuation intervals of prices during each time period. The length of the column represents the range of prices, and the color of the column represents the fluctuation of prices. A bar chart can visually display the relative changes and trends in prices.

4. แผนภูมิพื้นที่: แผนภูมิพื้นที่เป็นชนิดของแผนภูมิขึ้นอยู่กับแผนภูมิเส้น มันบอกช่วงราคาโดยการเติมสีใต้แผนภูมิเส้น กราฟพื้นที่แสดงช่วงความผันผวนของราคาและช่วงเวลาที่ราคาขึ้นหรือลง

แผนภูมิประเภทนี้มีข้อดีของตัวเองและการใช้งานในการซื้อขาย Forex เทรดเดอร์สามารถเลือกประเภทกราฟที่เหมาะสมกับความต้องการในการวิเคราะห์และสไตล์การเทรดของตนเอง และรวมเข้ากับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจเทรด

แนะนำกลยุทธ์ MACD Gold Fork Dead Fork

แนะนำกลยุทธ์ MACD Gold Fork Dead Fork

บทความนี้นำเสนอกลยุทธ์ MACD โดยระบุหลักการง่ายๆและวิธีการตัดสินแนวโน้ม

2023-09-22
การวิเคราะห์จุดสำคัญของแนวรับและแนวต้าน

การวิเคราะห์จุดสำคัญของแนวรับและแนวต้าน

แนวต้านเป็นสัญญาณกำแพงราคาหุ้นที่ดื้อรั้นและแนวรับที่เป็นขีด จำกัด ล่างของราคาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งสองสามารถต้านทานการทะลุหลายครั้ง

2023-09-21
ควบคุมการเบี่ยงเบนด้านล่างของ RSI เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

ควบคุมการเบี่ยงเบนด้านล่างของ RSI เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

ในตลาดหุ้นสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจและใช้ RSI (ดัชนีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและอ่อนแอ) ด้านล่างเบี่ยงเบน

2023-09-20