Ngoại hối

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where Your Goals Begin

Đăng ký ngay

Lợi thế

Chênh lệch cực thấp

Giao dịch với mức chênh lệch thấp nhất 0 pips

36 cặp tiền tệ

Bao gồm các cặp tiền chính, cặp tiền chéo và cặp tiền ngoại lai

Tốc độ giao dịch nhanh chóng

Tốc độ khớp lệnh trung bình 20ms

Đòn bẩy linh hoạt

Đòn bẩy lên tới 500:1

Derivatives
Indices
Commodities
Market
Bid
Bid Volume
Spread
Ask
Ask Volume

Câu hỏi về giao dịch ngoại hối

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where your goals begin