Sàn giao dịch nghĩa là gì?

2023-06-23
Bản tóm tắt:

Trong giao dịch tại chỗ, hai bên tham gia giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. Giá và số lượng giao dịch do quan hệ cung cầu thị trường quyết định, quy trình giao dịch minh bạch, công khai và chuẩn hóa.

Nhiều nhà đầu tư nhìn thấy thuật ngữ "giao dịch trao đổi" trong quá trình đầu tư, nhưng nhiều người không hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho bạn.

cd437902a54f501752d1d20aba519de7.jpg

On-line trading là gì?

Giao dịch trên sàn, còn được gọi là giao dịch trao đổi, đề cập đến cách mà tất cả các bên cung và cầu tập hợp lại với nhau để giao dịch cạnh tranh.

Phương thức giao dịch này có đặc điểm của việc trao đổi tính phí ký quỹ từ những người tham gia giao dịch, chịu trách nhiệm thanh lý và chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu suất.

Trên sàn giao dịch, giao dịch cũng đề cập đến giờ giao dịch bình thường, nơi khối lượng giao dịch tương đối cao và giao dịch đang hoạt động.

Trên thị trường, các nhà giao dịch thường được chỉ định bởi một công ty môi giới trên ghế trao đổi, chịu trách nhiệm gửi lệnh mua và bán cho toàn bộ công ty, v.v., đó là những gì thường được gọi là áo vest.

Giao dịch trên sàn có các đặc điểm sau:

1. Quy trình giao dịch minh bạch: Trên sàn giao dịch, giao dịch được thực hiện bên trong sàn giao dịch chứng khoán và quy trình giao dịch được quy định bởi sàn giao dịch chứng khoán. Quá trình giao dịch được chuẩn hóa và minh bạch, và thông tin giao dịch được công khai. Nhà đầu tư có thể truy vấn thông tin giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán.

2. Công bố giá giao dịch: Giá giao dịch được giao dịch trên sàn giao dịch được xác định bởi cung và cầu thị trường và giá giao dịch được công khai và minh bạch. Các nhà đầu tư có thể giao dịch theo điều kiện thị trường và tránh sự bất đối xứng về thông tin.

3. Chi phí giao dịch tương đối thấp: Giao dịch trên sàn có chi phí giao dịch tương đối cao, bao gồm hoa hồng giao dịch, thuế tem, v.v. Chi phí giao dịch minh bạch và được quy định hơn so với giao dịch OTC.

4. Hiệu quả giao dịch cao: Giao dịch trên sàn giao dịch có hiệu quả cao, hệ thống giao dịch tự động khớp lệnh của người mua và người bán. Giao dịch nhanh, quá trình giao dịch đơn giản và nhà đầu tư có thể hoàn thành giao dịch nhanh chóng.

5. Rủi ro giao dịch tương đối thấp: rủi ro giao dịch trên sàn tương đối nhỏ, thông tin giao dịch giữa hai bên được công khai và minh bạch, quy trình giao dịch được chuẩn hóa, rủi ro giao dịch có thể kiểm soát được.

6. Đa dạng hóa các loại giao dịch: Các loại giao dịch OTC bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, v.v. Các nhà đầu tư có thể chọn các loại giao dịch khác nhau theo nhu cầu của họ.

7. Khối lượng giao dịch lớn, thời gian giao dịch dài: Khối lượng giao dịch và thời gian giao dịch trên sàn giao dịch lớn, nhà đầu tư có thể giao dịch trong giờ mở cửa của sàn giao dịch chứng khoán để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khác nhau.

Nhìn chung, giao dịch trên sàn giao dịch có lợi thế là quy trình giao dịch được chuẩn hóa, minh bạch, hiệu quả giao dịch cao, rủi ro giao dịch tương đối thấp và là một trong những phương thức giao dịch quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán.

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Spot Gold: Giao hàng ngay lập tức, nơi các nhà đầu tư mua và lưu trữ vàng vật chất. Tương lai: Hợp đồng đóng trong tương lai với đòn bẩy và rủi ro cao hơn.

2023-09-28
Kiếm tiền với Key Point of Stock

Kiếm tiền với Key Point of Stock

Tiềm năng đầu tư vào cổ phiếu tồn tại song song với rủi ro và thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế, hiệu suất, chính trị.

2023-09-28
Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm các chỉ số chính: thay đổi công việc, tỷ lệ thất nghiệp, sự tham gia của lực lượng lao động, xu hướng tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn.

2023-09-28