Hàng hóa

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where Your Goals Begin

Lập tức mở tài khoản

Lợi thế

Danh mục đầu tư đa dạng

Bạn có thể giao dịch với số tiền tối thiểu là 0 pip

Đòn bẩy linh hoạt

Đòn bẩy lên tới 500:1

Mức chênh lệch cực thấp

Bạn có thể giao dịch với số tiền tối thiểu là 0 pip

Derivatives
Indices
Commodities
Market
Bid
Bid Volume
Spread
Ask
Ask Volume

Các vấn đề liên quan đến hàng hóa

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where your goals begin