5 chức năng chính của Fed

2023-08-02
Bản tóm tắt:

Là một cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ độc lập, nhiệm vụ của Fed là duy trì sự ổn định kinh tế và an ninh của hệ thống tài chính Mỹ. Nó cố gắng đạt được việc làm đầy đủ, ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế bền vững bằng cách điều chỉnh lãi suất, điều chỉnh các tổ chức tài chính và quản lý nguồn cung tiền.

Fed, tên đầy đủ là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, là một ngân hàng trung ương tư nhân của Hoa Kỳ. Vai trò chính của Fed là tăng cường sự ổn định của hệ thống tài chính, thiết lập chính sách tiền tệ và giám sát hoạt động của các ngân hàng trên toàn quốc. Các trách nhiệm khác của tự mua bao gồm ổn định thị trường tài chính, điều tiết hệ thống ngân hàng và cung cấp các dịch vụ tài chính cho chính phủ. Sự sẵn sàng của Fed định hình hệ thống tài chính của riêng mình thông qua các yếu tố kinh tế của chính nó.

The Federal Reserve

Fed là chủ nợ liên bang lớn nhất của Hoa Kỳ, giữ bí mật nghiêm ngặt với các cổ đông và thực hiện nhiệm vụ của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Hệ thống này được thành lập theo Đạo luật Dự trữ Liên bang ngày 23 tháng 12 năm 1913. Cơ quan quản lý trung tâm của Fed là Hội đồng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bao gồm Hội đồng Dự trữ Liên bang ở Washington, DC và 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực ở các thành phố lớn trên toàn quốc. Jerome Powell hiện là thống đốc hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ). Là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang nhận được quyền lực từ Quốc hội Hoa Kỳ để thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng chính sách tiền tệ và giám sát các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ.

Fed là một trong những tổ chức tài chính mạnh nhất thế giới. Ngân hàng trung ương không chỉ là cơ quan đặc quyền và ngân hàng chính phủ phát hành tiền tệ, mà còn quản lý dự trữ ngoại hối, điều chỉnh hệ thống tín dụng và thậm chí là người cho vay cuối cùng. Giá trị của đồng đô la Mỹ, bị thao túng bởi Fed, cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của tất cả các cặp tiền tệ lớn.

Ban đầu, Quốc hội Hoa Kỳ đã thiết kế Cục Dự trữ Liên bang để thành lập Ngân hàng Dự trữ Liên bang và điều tiết hiệu quả hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, tất cả các vấn đề tài chính cũng nằm trong quy định của Fed.


Là ngân hàng trung ương của Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve).Reserve) có 5 chức năng chính:

1. Xây dựng chính sách tiền tệ

Fed chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiệnChính sách tiền tệ phải duy trì ổn định và phát triển kinh tế. Ảnh hưởngLạm phát, việc làm và tăng trưởng kinh tế thông qua điều chỉnh lãi suất,Kiểm soát nguồn cung tiền, cũng như thực hiện các công cụ chính sách tiền tệ khác.


2. Giám sát và giám sát các tổ chức tài chính

Fed chịu trách nhiệm giám sátCác tổ chức tài chính quan trọng trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ, bao gồmNgân hàng thương mại, ngân hàng tiết kiệm, công ty ủy thác và thị trường tài chínhCơ sở hạ tầng đảm bảo hoạt động ổn định của các cơ quan này.Bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.


3. Ổn định tài chính

Fed cam kết duy trìHệ thống tài chính. Nó ngăn chặn khủng hoảng tài chính và rủi ro hệ thống thông qua giám sátRủi ro thị trường tài chính, cung cấp cho vay khẩn cấp và hỗ trợ thanh khoản,hợp tác với các cơ quan quản lý khác.


4. Hệ thống quản lý và thanh toán tiền mặt

Fed chịu trách nhiệm quản lý nguồn cung tiền mặt của Mỹcác quốc gia, bao gồm cả việc phát hành tiền giấy và tiền xu, và đảm bảo rằngHệ thống thanh toán. Nó duy trì các tài khoản thanh toán trong hệ thống ngân hàngXử lý các khoản thanh toán lớn và các giao dịch tài chính khác.


5. Dữ liệu và nghiên cứu kinh tế

Fed thu thập, phân tích và công bố dữ liệu liên quan đến Hoa KỳKinh tế Nó cũng tiến hành nghiên cứu kinh tế để hỗ trợ chính sách tiền tệ.Xây dựng và điều chỉnh các quyết định và cung cấp cho công chúngThông tin và hiểu biết về phát triển kinh tế


Disclaimer: Đầu tư liên quan đến rủi ro. Nội dung của bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và không cấu thành lời đề nghị hoặc lời mời hoặc giới thiệu cho bất kỳ sản phẩm đầu tư nào.

Giới thiệu chiến lược MACD Gold Fork

Giới thiệu chiến lược MACD Gold Fork

Bài viết này mô tả chiến lược MACD, chỉ ra các nguyên tắc đơn giản và phương pháp đánh giá xu hướng.

2023-09-22
Các đường hỗ trợ và kháng cự phân tích các điểm chính

Các đường hỗ trợ và kháng cự phân tích các điểm chính

Đường kháng cự đánh dấu một rào cản cứng đầu đối với giá cổ phiếu và đường hỗ trợ đánh dấu mức giá thấp hơn liên tục, cả hai đều có thể chống lại nhiều lần phá vỡ.

2023-09-21
Nắm vững độ lệch đáy RSI để sử dụng hiệu quả

Nắm vững độ lệch đáy RSI để sử dụng hiệu quả

Trong thị trường chứng khoán, điều quan trọng là phải hiểu và áp dụng độ lệch đáy của chỉ số RSI (Relative Strength Index).

2023-09-20