Lịch giao dịch ngày lễ Phật Đản

2024-05-13
Bản tóm tắt:

Ngày 15 tháng 5 năm 2024 là ngày lễ Phật đản HongKong. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ở Hồng Kông, giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh ở nhiều thị trường khác nhau.

Ngày 15 tháng 5 năm 2024 là ngày lễ Phật đản HongKong. Chúng tôi xin nhắc nhở bạn rằng thời gian giao dịch một số sản phẩm của EBC sẽ có sự thay đổi, có thể xảy ra tình trạng biến động giá và thanh khoản thấp. 


Vui lòng kiểm tra bảng bên dưới để nắm được chi tiết các sản phẩm giao dịch bị ảnh hưởng:

Lịch giao dịch ngày lễ Phật Đản

Xin lưu ý: thời gian trên đều là UTC +3


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp.

Lịch giao dịch ngày lễ thứ sáu (Mỹ)

Lịch giao dịch ngày lễ thứ sáu (Mỹ)

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, ngày 17 tháng 6 (Hoa Kỳ) sẽ được tổ chức. Xin lưu ý rằng việc điều chỉnh giờ giao dịch sẽ được thực hiện trên một số thị trường.

2024-06-14
Lịch giao dịch Lễ hội Tuen Ng (HK) và Ngày sinh nhật Nhà vua (AUS) sắp tới

Lịch giao dịch Lễ hội Tuen Ng (HK) và Ngày sinh nhật Nhà vua (AUS) sắp tới

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2024, Lễ hội Tuen Ng (HK) và Ngày sinh nhật của Nhà vua (AUS) sẽ được tổ chức. Mong đợi điều chỉnh giờ giao dịch ở nhiều thị trường.

2024-06-05
Ngày Tưởng niệm (Mỹ) và Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân (Anh)

Ngày Tưởng niệm (Mỹ) và Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân (Anh)

Ngày 27 tháng 05 năm 2024 là ngày chiến sĩ trận vong Mỹ và Ngày nghỉ của ngân hàng Anh. Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh trên các thị trường.

2024-05-22