Sự khác biệt giữa pip và spread trong forex là gì?

2023-07-14
Bản tóm tắt:

Giá trị pip và spread là hai khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex. Giá trị pip ngoại hối đề cập đến sự thay đổi đơn vị trong giá ngoại hối, đại diện cho sự thay đổi giá trị của mỗi pip.

Các nhà đầu tư mới tham gia giao dịch ngoại hối sẽ được giới thiệu đầu tiênMột số kiến thức cơ bản. Giá trị pip và spread là hai yếu tố quan trọng.Khái niệm trong giao dịch Forex Các giá trị của Forex vàPhát tán giống nhau?

Không, điểm ngoại hối và chênh lệch không giống nhau.


Điểm ngoại hối đề cập đến sự thay đổi trong các đơn vị ngoại hốiGiá trao đổi, thường được biểu thị nhưDấu phân cách thập phân, chẳng hạn như 0.0001. Nó thể hiện sự thay đổi giá trị của mỗi điểm.Trong giao dịch Forex, sự thay đổi của mỗi pip ảnh hưởng đến giao dịch như thế nàoKết quả rất quan trọng. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua một lô (100.000)EUR tăng 10 điểm phần trăm trong cặp tiền tệ EUR/USD,Nhà giao dịch này sẽ kiếm được 1.000 đô la. Do đó, điểm trao đổi ngoại hốiGiá trị phản ánh lợi nhuận hoặc tổn thất của giao dịch.


Tầm quan trọng của giá trị điểm ngoại hối là nó phản ánh tác độngNhững thay đổi nhỏ trong giá ngoại hối so với kết quả giao dịch. Nếu nước ngoàiGiá giao dịch tăng hoặc giảm một chút, có nghĩa là lợi nhuận của nhà giao dịch vàTổn thất cũng sẽ tăng hoặc giảm các điểm tương ứng. Do đóGiá trị điểm ngoại hối là một chỉ số tham khảo quan trọng để tính tỷ giá hối đoáiLợi nhuận và thua lỗ và xác định mức dừng lỗ và chốt lời.


Spread là sự khác biệt giữa giá bid và giá ask.Giá cả Giá mua là giá mà người bán sẵn sàng mua.cặp tiền tệ, trong khi giá bán là giá của thương nhânSẵn sàng bán cặp tiền tệ Chênh lệch thường được sử dụngHình thức của một điểm, ví dụ 0,5 hoặc 1. Spread phản ánh chi phí giao dịch vàĐó là một trong những cách mà các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch của họ. Khi nhà giao dịch thực hiện mua vàKhi bán một giao dịch, họ phải trả chênh lệch nhưGiao dịch


Kích thước của spread rất quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối vìẢnh hưởng trực tiếp đến chi phí và tiềm năng lợi nhuận của giao dịch. Thấp hơn nghĩa làChi phí giao dịch thấp, hấp dẫn đối với các giao dịch thường xuyên hoặc quy mô nhỏThương nhân. Chênh lệch cao hơn sẽ làm tăng chi phí giao dịch và hạn chế lợi nhuậntiềm năng ở một mức độ nào đó. Vì vậy, hãy chọn một nhà giao dịch với mức chênh lệch giá thấpquan trọng đối với trader.


Do đó, mặc dù giá trị pip và spread của ForexLiên quan đến giao dịch ngoại hối, chúng đại diện cho các khái niệm khác nhau. Ngoại quốcGiá trị điểm trao đổi là đơn vị đại diện cho sự thay đổi giá, được sử dụng đểTính lãi và lỗ, trong khi spread đại diện cho sự khác biệtGiữa giá mua và giá bán, đại diện cho chi phí giao dịch.Hiểu được hai khái niệm này là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối vìChúng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và chi phí của giao dịch.

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Giao dịch vàng - Sự khác biệt giữa Spot và Futures

Spot Gold: Giao hàng ngay lập tức, nơi các nhà đầu tư mua và lưu trữ vàng vật chất. Tương lai: Hợp đồng đóng trong tương lai với đòn bẩy và rủi ro cao hơn.

2023-09-28
Kiếm tiền với Key Point of Stock

Kiếm tiền với Key Point of Stock

Tiềm năng đầu tư vào cổ phiếu tồn tại song song với rủi ro và thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế, hiệu suất, chính trị.

2023-09-28
Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Phân tích các chỉ số việc làm phi nông nghiệp chính của Hoa Kỳ

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm các chỉ số chính: thay đổi công việc, tỷ lệ thất nghiệp, sự tham gia của lực lượng lao động, xu hướng tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn.

2023-09-28