Lịch giao dịch ngày lễ lao động

2024-04-26
Bản tóm tắt:

Ngày 1 tháng 5 năm 2024 là ngày lễ Lao Động và giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh trên một số thị trường do kỳ nghỉ lễ. Hãy lập kế hoạch cho phù hợp.

Ngày 1 tháng 5 năm 2024 là ngày lễ Lao Động. Chúng tôi xin nhắc nhở bạn rằng thời gian giao dịch một số sản phẩm của EBC sẽ có sự thay đổi, có thể xảy ra tình trạng biến động giá và thanh khoản thấp. 


Vui lòng kiểm tra bảng bên dưới để nắm được chi tiết các sản phẩm giao dịch bị ảnh hưởng:

Labour Day Holiday Trading Schedule

Xin lưu ý: thời gian trên đều là UTC +3


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp.

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch lễ Juneteenth

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch lễ Juneteenth

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, ngày 17 tháng 6 (Hoa Kỳ) sẽ được tổ chức. Xin lưu ý rằng việc điều chỉnh giờ giao dịch sẽ được thực hiện trên một số thị trường.

2024-06-14
Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch lễ hội thuyền rồng (HK) và ngày sinh đức vua (Úc)

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch lễ hội thuyền rồng (HK) và ngày sinh đức vua (Úc)

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2024, Lễ hội Tuen Ng (HK) và Ngày sinh nhật của Nhà vua (AUS) sẽ được tổ chức. Mong đợi điều chỉnh giờ giao dịch ở nhiều thị trường.

2024-06-05
Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch lễ chiến sĩ trận vong Mỹ và lễ ngân hàng Anh

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch lễ chiến sĩ trận vong Mỹ và lễ ngân hàng Anh

Ngày 27 tháng 05 năm 2024 là ngày chiến sĩ trận vong Mỹ và Ngày nghỉ của ngân hàng Anh. Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh trên các thị trường.

2024-05-22