Giao dịch chỉ số CFD

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where Your Goals Begin

Lập tức mở tài khoản

Lợi thế

Đặt giá linh hoạt theo thời gian thực

Phù hợp với hoạt động của thị trường chứng khoán toàn cầu

Tốc độ giao dịch cực cao

Tốc độ thực thi trung bình 20 mili giây

Đòn bẩy linh hoạt

Đòn bẩy lên tới 100:1

Giao dịch thị trường minh bạch

Không có phí hoa hồng và phí giao dịch ẩn

Derivatives
Indices
Commodities
Market
Bid
Bid Volume
Spread
Ask
Ask Volume

Câu hỏi về CFD chỉ số giao ngay

Mỗi một nhà giao dịch nghiêm túc đều xứng đáng được coi trọng
Where your goals begin