1000

lệnh được khớp mỗi giây

20ms

tốc độ khớp lệnh

98.75%

tốc độ ổn định của dữ liệu

0.0pips

chênh lệch RAW ECN cấp liên ngân hàng

Cơ quan Quản lý Tài Chính (FCA)

EBC Financial Group (UK) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài Chính (FCA).
Số giấy phép: 927552

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư (ASIC)

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư (ASIC).
Số giấy phép: 500991

Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA)

EBC Financial Group (Cayman) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).
Số giấy phép: 2038223

Môi trường giao dịch mạnh mẽ nhất
Không phải là giới hạn của EBC, mà là tiêu chuẩn để mời bạn tới thách thức,
Chỉ cần thách thức thành công
EBC đảm bảo phần thưởng 150% cho chênh lệch lợi nhuận, không có giới hạn
Bạn chỉ cần khởi động thách thức
và để năng lực của EBC lo phần còn lại

Thưởng chênh lệch lợi nhuận

Bắt đầu thách thức

Để 85%
lệnh trở lên được chốt với giá tốt hơn

Tối ưu hóa chính xác thuật toán. Xét về tỷ lệ tối ưu hóa giá, tỷ lệ khớp lệnh và độ ổn định của thuật toán, EBC Trading Black-Box vượt trội hơn nhiều so với hệ thống giao dịch truyền thống.

Quy tắc thách thức

Duy trì các tiêu chuẩn cao nhất với sự liêm chính và tôn trọng

Yêu cầu nạp tiền

Lựa chọn nền tảng

Chiến lược tương tự

Thách thức thành công

> $ 0
Không có yêu cầu nạp tiền
  • Giám sát từ FCA (Anh)

  • Giám sát từ ASIC (Úc)

  • Giám sát từ Cayman (CIMA)

Nền tảng giao dịch được chọn phải được quản lý bởi FCA của Anh, ASIC của Úc hoặc Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman.
sử dụng cùng quỹ và chiến lược giao dịch trên EBC và nhà môi giới đã chọn
Nếu lợi nhuận trên EBC thấp hơn các nền tảng khác sẽ được đền bù 150% chênh lệch lợi nhuận
Tất cả người dự thi đều có thể đăng ký tài khoản EBC VIP miễn phí. EBC cung cấp phần mềm sao chép giao dịch đa nền tảng miễn phí

Hướng dẫn thách thức

1.Tài khoản thách thức
a) Người dùng mới: Sau khi mở tài khoản mới trên trang web chính thức, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng trực tuyến để mở tài khoản VIP để tham gia thử thách.
b) Người dùng hiện tại: Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến, mở tài khoản VIP và tham gia thử thách.

2. Nền tảng được chọn phải được quản lý chính thức bởi FCA của Anh hoặc ASIC của Úc. Không bao gồm đăng ký AR, EEA hoặc tài khoản Trading Name

3. Giới hạn các cặp tiền tệ chính sau : AUD/USD, USD/CAD, EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD.

4. Sử dụng cùng quỹ và chiến lược giao dịch trong EBC và nền tảng giao dịch đã chọn và tất cả các chiến lược phải nằm trong phạm vi giao dịch thông thường.

5. Người thách thức có thể chọn thanh khoản trong bất kỳ khoảng thời gian nào và mỗi thẻ ID chỉ có thể tham gia một lần.

6. Sau khi thách thức kết thúc, hãy gửi lệnh bán để kết thúc. Phần thưởng sẽ được cấp vào tài khoản giao dịch trong vòng hai ngày làm việc sau khi xem xét và có thể được sử dụng để giao dịch hoặc rút tiền.

7. Nếu như có tiền hoa hồng trong tài khoản, khách hàng cần hợp tác và cung cấp giấy chứng minh tương ứng.

Bắt đầu: 00:00 GMT+2 ngày 1 tháng 1. Kết thúc: 23:59 GMT+2 ngày 1 tháng 3.

Where your goals begin   |   [email protected]