Giải thích về hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

2023-07-04
Bản tóm tắt:

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định có thể cung cấp một môi trường tỷ giá ổn định, thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư, và giảm rủi ro ngoại hối.

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là một hệ thống tiền tệ trong đó tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của một quốc gia hoặc khu vực với các đồng tiền khác được ấn định là cố định. Theo hệ thống này, đồng tiền của một quốc gia hoặc khu vực duy trì tỷ giá hối đoái cố định với một đồng tiền neo cụ thể hoặc một giỏ tiền tệ.

thống tỷ giá hối đoái cố định

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định được thực hiện và duy trì thông qua sự can thiệp của chính phủ hoặc ngân hàng trung ương. Khi tỷ giá hối đoái lệch khỏi tỷ giá cố định, chính phủ hoặc ngân hàng trung ương sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng thông qua can thiệp tiền tệ để duy trì tỷ giá hối đoái trong phạm vi đã được xác định trước.


Ưu điểm của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định bao gồm thúc đẩy sự ổn định của thương mại và đầu tư, giảm rủi ro ngoại hối và sự biến động của thị trường, cũng như tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch và dự báo thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống này cũng đối mặt với một số thách thức và vấn đề, chẳng hạn như duy trì tỷ giá cố định đòi hỏi một lượng lớn dự trữ ngoại hối, hạn chế sự độc lập của chính sách tiền tệ và dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài và sự mất cân bằng.


Trong thực tế, hệ thống tỷ giá hối đoái cố định có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như hệ thống bản vị vàng, liên minh tiền tệ, ủy thác tiền tệ, v.v. Một số quốc gia và khu vực vẫn tuân theo hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, trong khi những nước khác đã chuyển sang tỷ giá hối đoái thả nổi, điều chỉnh theo cung và cầu của thị trường.


Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định được chia thành hai loại sau:

(1) Hệ thống tỷ giá cố định dưới chế độ bản vị vàng: Đặc điểm của nó là cơ sở để xác định tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ quốc gia là tỷ lệ hàm lượng vàng của mỗi đồng tiền vàng của quốc gia đó, tức là tỷ giá vàng; sự biến động của tỷ giá thị trường với cung và cầu ngoại hối xoay quanh tỷ giá vàng. Sự biến động của tỷ giá bị giới hạn bởi điểm giao vàng và tương đối ổn định. Sự hình thành tỷ giá là tự phát, và các quốc gia không có cơ quan chuyên trách để thiết lập và quản lý tỷ giá. Cũng không có sự sắp xếp hoặc quy định thống nhất về tỷ giá trên phạm vi quốc tế.


(2) Hệ thống Bretton Woods: Hệ thống tỷ giá cố định dưới chế độ lưu hành tiền giấy. Sau Thế chiến II, hệ thống tỷ giá hối đoái cố định với đồng đô la Mỹ làm trung tâm được thành lập theo Hiệp định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, quy định rằng các đồng tiền của các nước thành viên IMF phải thiết lập một tỷ giá cố định với đồng đô la Mỹ theo hàm lượng vàng hợp pháp, tức là tỷ giá vàng.


Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là một hệ thống tiền tệ mà đặc điểm cốt lõi là quy định rằng tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của một quốc gia hoặc khu vực và các đồng tiền khác duy trì cố định.


Dưới đây là các giải thích về một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến hệ thống tỷ giá hối đoái cố định:

1. Tỷ giá cố định: Tỷ giá cố định là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ được ấn định là cố định và không thay đổi. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của một quốc gia hoặc khu vực và các đồng tiền của các quốc gia hoặc khu vực khác sẽ luôn không thay đổi.


2. Đồng tiền neo: Trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, đồng tiền của một quốc gia hoặc khu vực thường được neo vào đồng tiền của quốc gia hoặc khu vực khác. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái của nó được gắn vào một mức tỷ giá cụ thể để duy trì sự ổn định.


3. Can thiệp ngoại hối: Can thiệp ngoại hối là hành động của ngân hàng trung ương hoặc cơ quan chính phủ nhằm ảnh hưởng đến sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, can thiệp ngoại hối thường được sử dụng để duy trì tỷ giá hối đoái cố định không bị ảnh hưởng bởi các lực lượng thị trường.


4. Dự trữ ngoại hối: Dự trữ ngoại hối là tài sản bằng ngoại tệ mà một quốc gia hoặc khu vực nắm giữ. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, quy mô của dự trữ ngoại hối thường là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của tỷ giá cố định.


5. Liên minh tiền tệ: Liên minh tiền tệ là một hệ thống hợp tác kinh tế và tiền tệ được hình thành bởi nhiều quốc gia hoặc khu vực cùng áp dụng cùng một hệ thống tiền tệ. Họ chia sẻ cùng một tỷ giá cố định và chính sách tiền tệ để đạt được sự hội nhập kinh tế và sự ổn định tiền tệ.


Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định giúp thúc đẩy sự ổn định của thương mại và đầu tư, giảm rủi ro ngoại hối và sự biến động của thị trường, nhưng nó cũng đòi hỏi chính phủ hoặc ngân hàng trung ương phải có đủ dự trữ ngoại hối và khả năng duy trì sự ổn định của tỷ giá cố định và chịu trách nhiệm điều chỉnh chính sách tương ứng.

Điểm mở và giao dịch tài khoản tương lai vàng

Điểm mở và giao dịch tài khoản tương lai vàng

Hợp đồng tương lai vàng là hợp đồng giá không có giao hàng thực tế. Mở tài khoản có xác minh độ tuổi và ID; sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch.

2024-07-19
Oracle và giá trị đầu tư cổ phiếu của nó

Oracle và giá trị đầu tư cổ phiếu của nó

Oracle là nhà cung cấp giải pháp dữ liệu và đám mây hàng đầu với nguồn vốn ổn định, công nghệ mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng thị trường và tiềm năng tăng trưởng dài hạn tốt.

2024-07-19
Quy tắc giao dịch và kỹ thuật mua quỹ QDII

Quy tắc giao dịch và kỹ thuật mua quỹ QDII

Quỹ QDII đa dạng hóa tài sản ở nước ngoài và giảm thiểu rủi ro. Giao dịch dựa trên NAV vào ngày giao dịch. Đầu tư thường xuyên, được điều chỉnh tối ưu hóa lợi nhuận.

2024-07-19