Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch Tết Dương Lịch

2023-12-28
Bản tóm tắt:

Ngày 1 tháng 1 năm 2024 là ngày Tết Dương Lịch. Chúng tôi xin nhắc nhở bạn rằng thời gian giao dịch của một số sản phẩm EBC sẽ được điều chỉnh trong khoảng thời gian này, đồng thời sẽ có hiệu tượng giãn spread và tính thanh khoản giảm có thể sẽ xảy ra.

Ngày 1 tháng 1 năm 2024 là ngày Tết Dương Lịch. Chúng tôi xin nhắc nhở bạn rằng thời gian giao dịch của một số sản phẩm EBC sẽ được điều chỉnh trong khoảng thời gian này, đồng thời sẽ có hiệu tượng giãn spread và tính thanh khoản giảm có thể sẽ xảy ra.


Vui lòng kiểm tra bảng bên dưới để hiểu các sản phẩm giao dịch bị ảnh hưởng:

New Year Holiday Trading Schedule

Xin lưu ý: thời gian trên đều là UTC +2


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.


Lịch giao dịch ngày lễ Phật Đản

Lịch giao dịch ngày lễ Phật Đản

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, đánh dấu ngày Phật đản. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ở Hồng Kông, giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh ở nhiều thị trường khác nhau.

2024-05-13
[Thông Báo Quan Trọng] Đổi Tên Máy Chủ MT4 Thành EBCFinancialGroupKY-Live

[Thông Báo Quan Trọng] Đổi Tên Máy Chủ MT4 Thành EBCFinancialGroupKY-Live

Để đáp ứng các yêu cầu mới nhất của MetaQuotes, máy chủ "EBCGroup" của EBC sẽ được đổi tên thành "EBBCincialGroupKy" vào cuối tuần này.

2024-05-10
Lịch giao dịch kỳ nghỉ lễ ngân hàng đầu tháng 5

Lịch giao dịch kỳ nghỉ lễ ngân hàng đầu tháng 5

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2024, kỳ nghỉ lễ ngân hàng đầu tháng 5 sẽ được diễn ra. Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh ở nhiều thị trường khác nhau cho kỳ nghỉ lễ.

2024-05-01